pismowarsztaty

UIA Architecture and Children Golden Cubes

Międzynarodowa Unia Architektów ogłosiła konkurs w ramach programu roboczego Architecture and Children pod nazwą UIA Architecture and Children Golden Cubes. Program jest adresowany do wszystkich instytucji zajmujących się prowadzeniem programów edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży, a mających na celu uwrażliwienie młodych pokoleń na jakość architektury, życia w mieście i zrównoważony rozwój. Konkurs swoim zakresem obejmuje działania mające miejsce pomiędzy 1 stycznia 2007 a 15 marca 2011. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: szkoły (dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie), instytucje (np. fundacje, muzea) i media (drukowane i audiowizualne).

Szczegóły oraz wszelkie potrzebne dokumenty można znaleźć pod tym adresem.

Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2011 r.

Comments are closed.