pismo

Kryzys sacrum

Polecamy wykład Jarosława Trybusia, historyka i krytyka sztuki, a także autora wielu artykułów w naszym czasopiśmie. Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniu architektury sakralnej i treściom, które można z niej wyczytać.

Miejsce: Toruń
czas: 23 luty 2010, godz. 17.00

Comments are closed.