pismo

“Plamka żółta” Tilmana Wendlanda

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac Tilmana Wendlanda, berlińskiego artysty pracującego na pograniczu architektury i sztuki. Realizowane przez niego obiekty i instalacje zawsze poprzedzone są precyzyjnymi badaniami nad kontekstem projektu, a to co je determinuje, to przestrzeń, w której powstają, wybrany materiał oraz proces żmudnej pracy na miejscu.
Projekt “Plamka żółta” jest tworzony nie tylko po to, by zaistnieć w konkretnym miejscu (instalacja typu “site specific”), zastaną przestrzeń, w jej architektonicznym i koncepcyjnym aspekcie, bierze również za temat.
Podstawową intencją projektu jest oparta na akceptacji, a nie kontestacji, relacja artysty z zastanym miejscem oraz postawione przez niego pytanie o to, jak związać odbiorcę z przestrzenią. Stąd jego instalacja jest wyrazem poszukiwania możliwości poszerzenia pola widzenia, dopuszczając wątpliwość i refleksję odbiorcy, odrzucając tym samym prymat artystycznego oka i wizualną dydaktykę. Zwiedzający ma być nie tylko widzem, lecz aktywnym obserwatorem. Ma doświadczyć architektury, by dojść do przestrzeni.

Z przyjemnością informujemy, że “Autoportret” objął patronatem medialnym to wydarzenie.

Miejsce: Toruń, Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki czasu”
czas: od 26 lutego do 30 maja 2010

Comments are closed.