warsztaty

Dizajn dla szkół

Joined up design for schools to inicjatywa fundacji Sorrell, która ma na celu rozbudzić w młodych ludziach wyobraźnię do tworzenia dobrego dizajnu. W programie, od 2000 r. wzięło udział 10 000 uczniów. Przebieg projektu jest następujący: reprezentacja uczniów spotyka się z projektantem (architektem, architektem krajobrazu, projektantem mody, dizajnerem – w zależności od potrzeb), z którym ustalają temat projektu, czyli co w ich najbliższym otoczeniu wymaga zmiany (podwórko szkolne, stołówka, klasy, recepcja, ale również szafki szkolne, toalety czy mundurki) oraz najważniejsze wymagania dotyczące tego projektu. Projektant przygotowuje koncepcję, który prezentuje uczniom. Dzieci, postawieni w roli klientów, zgłaszają swoje uwagi.
Efekty projektu zaprezentowane są na wystawie “What’s next for schools?” w Young Design Centre, w Londynie.
(Więcej o projekcie na stronie: Edukacja i dialog)

Podobną formułę miał projekt Senses of place, zrealizowany przez The Lighthouse. Była to seria warsztatów zakończona projektem przygotowanym przez architekta, “na zlecenie” uczniów. Opis przebiegu i efektów warsztatów jest zawarty w publikacji (PDF, 14,8 Mb). Projekt ma również stronę internetową.

Innym przykładem jest projekt Designer into schools, realizowany w czerwcu 2002, 2003 i 2004, podczas Tygodnia Dizajnu i Technologii. Profesjonalni artyści współpracowali z uczniami ze szkół o profilu artystycznym. Na stronie zamieszczono opis przebiegu projektu i materiały dla nauczycieli.

  1. […] w Londynie organizacja The Building Exploratory. Kolejny dział można zatytułować “Dizajn dla szkół“. Tutaj szczególnie zachęcam do zapoznania się z takimi programami jak: Joined up design […]