pismo

Z ciągłości poruszeń

Dom Petera Zumthora to dom architekta. Nieczęsto zdarza się okazja, aby zobaczyć od kuchni, jak mieszka taka osoba. Tym chętniej zapraszamy do lektury.

Comments are closed.