pismo

Łaskotanie zmysłów

O karierze fińskich hali targowych, które od końca XIX wieku stanowią dominanty północnych miast, opowiada Linda Gran. Zbudowane z lokalnych materiałów, z zastosowaniem konstrukcji zaczerpniętych z brytyjskich wzorów, do dziś zachowały swe pierwotne funkcje, skutecznie stawiając czoła hipermarketom i zakusom deweloperów.


Łaskotanie zmysłów – pdf do pobrania

Comments are closed.