pismo

Geszeft iz geszeft.

Barwną kulturę handlu w sztetlach wspominają autorzy artykułu, poszukując jego obrazu w literaturze jidysz i przybliżając podstawowe terminy używane przez żydowskich handlarzy.

Geszeft iz geszeft – pdf do pobrania

Comments are closed.