pismo

Język i przestrzeń w Bunkrze Sztuki

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promujące nr 1/2011 naszego kwartalnika, który lada moment opuści drukarnię!

Czas: środa, 13 kwietnia 2011 r.
Miejsce: Bunkier Sztuki w Krakowie

W spotkaniu udział wezmą: Michał Choptiany, Krzysztof Korżyk i Andrzej Tobis.
Prowadzenie: Rafał Motriuk

Przeszło dwieście lat temu w szkicu zatytułowanym O pokrewieństwie języków Wilhelm von Humboldt zadawał pytania o różnicę pomiędzy językami oraz o źródło tej różnorodności. Choć od czasu, gdy Humboldt napisał te słowa, przeszliśmy kilka mniejszych i większych rewolucji i zwrotów naukowych, a nasza wiedza o języku (językach) niewątpliwie wzrosła, pytania, które niemiecki uczony zadał, pozostają w dalszym ciągu zadziwiająco aktualne. Problem postawiony przez Humboldta doskonale widać na przykładzie relacji przestrzeń-język, która obejmuje nie tylko różnice pomiędzy poszczególnymi, współtworzącymi różne kultury językami a ich stosunkiem do przestrzeni rozumianej zarówno fizycznie, jak i metaforycznie, ale także na przykładzie różnych profesjonalnych dyskursów: inaczej o przestrzeni będzie mówił matematyk, inaczej będą ją traktować kulturoznawcy, inaczej wypowiadać się będzie na jej temat architekt czy urbanista. Zarówno różnice międzykulturowe, jak i profesjonalizacja języka przestrzennego są zaledwie kilkoma zagadnieniami, które zostały poruszone w najnowszym numerze „Autoportretu”, a relacje między przestrzenią, jej postrzeganiem i językiem (językami), które ją odzwierciedlają, są o wiele bardziej skomplikowane.

Na spotkanie wstęp wolny.