warsztaty

Organizacje brytyjskie związane z edukacją przestrzenną

Dzisiejszym postem kończę serię poświęconą edukacji przestrzennej w Wielkiej Brytanii. Oczywiście jeśli znajdziemy jakieś nowe informacje/ projekty/ linki, zamieścimy je niezwłocznie.
Tym razem podaję spis tych organizacji, o których nie wspomniałam do tej pory, a które również prowadzą regularne projekty związane z tym tematem.

Kent Architecture Centre
Centre for the urban built environment CUBE
Architecture Centre Bristol
Learning through Landscape
Solent Centre for Architecture+Design
English Heritage
London Open House
Snug & Outdoor

warsztaty

Taniec i opowieść jako narzędzia edukacji przestrzennej

W poprzednich postach opisałam sporo różnych projektów związanych z edukacją przestrzenną. Dziś jeszcze kilka przykładów z Wielkiej Brytanii.

“Sir Basil Spence Archive Project” to cykl warsztatów dla młodzieży, prezentujących najważniejsze budynki Basila Spence. Projekt został zakończony wystawą i jest opisany na stronie programu.

Na stronie internetowej CEBE (Centre for Education in the Built Environment), znadziemy spis projektów, skierowanych głównie do uczniów ze szkół artystycznych lub studentów. Opracowania zawierają opisy projektu, metodologię, czasami scenariusze zajęć, a także podsumowanie, ewaluację
i bibliografię. Przykładowe projekty to:
Between the Lines – Experiencing Space Through Dance
Teaching Land-scape Through Story-telling Learning

“Manchester after the bomb” to zbiór materiałów dla nauczycieli, zawierający podstawowe dane, zadania, wypowiedzi świadków, zdjęcia i filmy z okresu II wojny światowej. W ramach programu prowadzone są różnego rodzaju zajęcia dla szkół i indywidualnych uczestników. Na stronie internetowej programu znajduje się broszura zawierająca informację o prowadzonych zajęciach.

warsztaty

Space and Place

Dziś zamieszczam kolejne publikacje poświęcone edukacji przestrzennej, opracowane przez organizacje z Wielkiej Brytanii.

Our Place
Opracowanie zawiera podstawowe ćwiczenia mające na celu zapoznanie uczniów z najbliższym otoczeniem. Warsztaty uczą dzieci jak analizować przestrzeń, jak zbierać informacje, jakie elementy składają się na miasto. Pakiet przedstawia również różne sposoby zapisu przestrzeni i prezentacji informacji.

Investigating Places
Opracowanie składa się z 8 części – od postrzegania przestrzeni, poprzez projekt do jego prezentacji końcowej. Zawiera główne założenia, słownictwo do przyswojenia, scenariusz warsztatów, linki i spis materiałów.

Shaping Places
Jest to długoterminowy projekt prowadzony od 2003 r. W 2004 r. przeprowadzono warsztaty pilotażowe w dwóch szkołach, rok później w 11. Efekty pracy opisane zostały w książce Shaping Places. Publikacja zawiera również przykładowe ćwiczenia.

Breaking boundaries
Opis projektu realizowanego przez Kent Architecture Centre Centra latach 1998 do 2000. Książka przedstawia przebieg projektu, metodologię, partnerów projektu oraz projekty, będące efektem warsztatów.

Castles in Scotland
Przykład materiałów edukacyjnych dla dzieci. Co to są zamki, jakie pełniły funkcje, z czego się składały, jak wyglądało życie na zamku, jak się broniono w czasie wojny, jak wyglądają zamki dziś?

Na zakończenie moja ulubiona książeczka, którą można wykorzystać w dowolnym muzeum czy ośrodku sztuki.
Space & Place
“Space and Place” to książeczka przygotowana dla dzieci i młodzieży, która pomoże im obserwować, odkrywać i rozumieć otaczającą przestrzeń. Zachęca do patrzenia, analizowania, refleksji, wyrażania opinii. Zapoznaje z podstawowym słownictwem, takim jak skala, faktura, rzut, przekrój itp. Może być zastosowana w otoczeniu szkoły, domu i w krajobrazie miasta.

warsztaty

Lokalne safari i inne publikacje CABE

W poszukiwaniu ciekawych projektów związanych z edukacją przestrzenną natrafiłam na pełne opracowania, zawierające scenariusze zajęć, ćwiczenia, spis materiałów. Wszystkie niżej opisane publikacje są opracowane w formacie pdf. W tym tygodniu zamieszczam publikacje CABE (Commission for Architecture and The Built Environment CABE), organizacji działającej w Wielkiej Brytanii.

Neighbourhood Journeys – making the ordinary extraordinary
Każdy z 4 opisanych projektów oparty jest na innym przedmiocie – literaturze, tańcu, matematyce i geografii.

Where Will I Live?
Pomysły na 4 lekcje – założenia, cele, krótki opis ćwiczeń podstawowych i dodatkowych. Materiały dla nauczycieli geografii.

How places work?
Opracowanie pokazuje możliwości połączenia nauki o architekturze z różnymi zajęciami szkolnymi. Zawiera cenne uwagi na temat planowania i przeprowadzenia wizyty w wybranym miejscu. Proponowany podział uczniów na reporterów, kolekcjonerów i odkrywców pozwala na spojrzenie na architekturę pod różnym kątem. Projekt odpowiada na pytanie, co to jest architektura i co sprawia, że obiekt jest dobrze zaprojektowany.

Getting out there… art and design local safari guide
Opracowanie składa się z 5 części – Place, Routes, Space, Building, Public Art.

Getting out there… geography and citizenship local safari guide
Opracowanie składa się z 2 działów. Pierwszy zawiera 5 lekcji i odpowiada na pytanie: jakie jest to miejsce? Drugi to propozycja jednej lekcji na temat „jakie może być to miejsce?”

Our street: learning to see

Tematem głównym opracowania jest ulica. Uczniowie uczą się analizować jej elementy, oceniać zachodzące tam zmiany.

Ostatnia publikacja prezentuje projekt, poświęcony partycypacji dzieci i młodzieży przy projektowaniu placów zabaw:
What would you do with this space? Involving young people in the design and care of urban spaces.

CABE wydaje również kwartalnik “360° – resource“. Każdy numer zawiera propozycje zajęć szkolnych, jak również aktualne wydarzenia w edukacji przestrzennej i nowe publikacje. Wszystkie numery dostępne są w PDF na stronie internetowej.

warsztaty

Anatomia domu, dom zrównoważony i dom przyszłości

Dom to idealny temat edukacji przestrzennej dzieci. Jest to zagadnienie najbliższe dzieciom, dlatego najłatwiej od niego zacząć zajęcia poświęcone architekturze, przestrzeni, estetyce.

Projekt Anatomy of the house składa się z dwóch części – strony internetowej oraz pakietu dla nauczycieli i uczniów (PDF, 500 kb). Strona internetowa prezentuje architekturę budynków mieszkalnych Szkocji – historyczną i współczesną. Prezentacja podzielona jest na 5 działów – zamki, zagrody, osiedla, przedmieścia, miasta. Uzupełnieniem do strony jest pakiet dla uczniów, zawierający komplet ćwiczeń.
Ponadto pakiet jest również wskazówką dla nauczycieli i zawiera propozycje ćwiczeń wstępnych, takich jak projekt pokoju i analiza otoczenia szkoły. Opracowanie zawiera opisy ćwiczeń, publikacje i strony www na temat budownictwa mieszkaniowego i słowniczek.

Innym przykładem jest gra komputerowa My Sust House, która uczy jak budować dom z wykorzystaniem różnych źródeł energii i ekologicznych materiałów budowlanych. Gra przygotowana została przez The Lighthouse. Zawiera zarówno część teoretyczną jak i ćwiczenia i jest dostępna on-line.

CABE opracowało publikację (PDF, 1,41 Mb) Living Futures: My Home. Gdzie będziemy żyć w 2023? Jakie domy będą wtedy budowane? A może mieszkania? Apartamentowce? Miasta czy wsie? Opracowanie zawiera 6 scenariuszy rozwoju miast do roku 2023 opracowanych przez studentów. Uczniowie zachęceni są do podjęcia dyskusji na temat tych scenariuszy i wybranie najlepszego. Ma w tym pomóc lista pytań. Dodatkowo zamieszczono porady dla nauczycieli, wskazówki jak zorganizować debatę klasową oraz słowniczek.

warsztaty

Dizajn dla szkół

Joined up design for schools to inicjatywa fundacji Sorrell, która ma na celu rozbudzić w młodych ludziach wyobraźnię do tworzenia dobrego dizajnu. W programie, od 2000 r. wzięło udział 10 000 uczniów. Przebieg projektu jest następujący: reprezentacja uczniów spotyka się z projektantem (architektem, architektem krajobrazu, projektantem mody, dizajnerem – w zależności od potrzeb), z którym ustalają temat projektu, czyli co w ich najbliższym otoczeniu wymaga zmiany (podwórko szkolne, stołówka, klasy, recepcja, ale również szafki szkolne, toalety czy mundurki) oraz najważniejsze wymagania dotyczące tego projektu. Projektant przygotowuje koncepcję, który prezentuje uczniom. Dzieci, postawieni w roli klientów, zgłaszają swoje uwagi.
Efekty projektu zaprezentowane są na wystawie “What’s next for schools?” w Young Design Centre, w Londynie.
(Więcej o projekcie na stronie: Edukacja i dialog)

Podobną formułę miał projekt Senses of place, zrealizowany przez The Lighthouse. Była to seria warsztatów zakończona projektem przygotowanym przez architekta, “na zlecenie” uczniów. Opis przebiegu i efektów warsztatów jest zawarty w publikacji (PDF, 14,8 Mb). Projekt ma również stronę internetową.

Innym przykładem jest projekt Designer into schools, realizowany w czerwcu 2002, 2003 i 2004, podczas Tygodnia Dizajnu i Technologii. Profesjonalni artyści współpracowali z uczniami ze szkół o profilu artystycznym. Na stronie zamieszczono opis przebiegu projektu i materiały dla nauczycieli.