pismo

Galeria Zewnętrzna – wyniki konkursu

Informujemy, że 9 lipca 2011 roku Jury Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska postanowiło przyznać następujące nagrody w IV edycji międzynarodowego konkursu, o którym informowaliśmy jakiś czas temu i który objęliśmy naszym patronatem:

I nagroda: Blind/Ślepi, Bert Theis

I wyróżnienie: Occurence / Zjawisko, Thorsten Goldberg

II wyróżnienie: Green Gate Project / Projekt Zielona Brama, Weronika Kiersztejn i Michał Kozik

Uzasadnienie werdyktu Jury:

Tegoroczna edycja konkursu stała się ważnym krokiem w rozwoju „Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska”. Siedem projektów zostało zaprezentowanych przez artystów z całego świata i potwierdziły one wysoki poziom przedsięwzięcia pod względem artystycznym i profesjonalnym.
Przez pięć lat realizowania kolejnych dzieł sztuki w różnych częściach Dolnego Miasta w Gdańsku, udało nam się poznać dogłębnie specyfikę tego rejonu. Prace, które dotąd zostały wykonane są dowodem na to, że projekty artystyczne realizowane w przestrzeni publicznej mogą doskonale współgrać z rozwojem urbanistycznym.

I NAGRODA: Blind / Ślepi, Bert Theis

W pracach Berta Theisa sztuka w przestrzeni publicznej zawsze nawiązuje do szczególnego kontekstu społecznego i historycznego. Poza wyrafinowaną estetyką i konceptualnym przekazem, jego interwencje mają też charakter funkcjonalny; „Potemkin Lock”, pawilon narodowy Luksemburga zaprojektowany przez niego na Biennale w Wenecji w 1995, pozwalał wyczerpanym zwiedzającym na odpoczynek w białej przestrzeni słuchając kompozycji, w której wykorzystano głos Marcela Duchampa. Z kolei Platforma Filozoficzna zrealizowana w 1997 w ramach Skulpturen Projekte Munster pełniła także funkcję postoju dla rowerzystów lub sceny dla tancerzy tanga.
Jego propozycja dla „Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska” łączy w sobie funkcjonalizm, estetykę i refleksję społeczną. Most na ulicy Toruńskiej ma starą balustradę, którą Bert Theis chce zastąpić nową, specjalnie zaprojektowaną, z prętami układającymi się w napis. To, co użyteczne staje się jednocześnie wymowne i piękne. „Ślepi urbaniści” i „Korore architekty” nawiązują do presji społecznej odczuwanej przez obecnych mieszkańców Dolnego Miasta w związku z procesem gentryfikacji tej okolicy. Czy transformacja urbanistyczna i architektoniczna uwzględnia całą złożoność społeczną i historyczną tego miejsca? Jakie będą konsekwencje dramatycznych zmian zachodzących w tym procesie? Bert Theis zwraca uwagę, że te decyzje zwykle podejmowane są w oparciu o krótkoterminową logikę ekonomii. Artysta poprzez swoją pracę zadaje serię pytań i snuje rozważania, które będą ewoluować przez kolejne lata, towarzysząc dalszym zmianom. Tak, jak to się dzieje w przypadku pomników, instalacja ta będzie wciąż nabierać nowych znaczeń i prowokować do refleksji. Balustrada Berta Theis będzie używana przez wszystkie osoby przekraczające most i stopniowo odczytywana i odkrywana przez coraz więcej starych i nowych mieszkańców dzielnicy. Będzie stanowić uniwersalne dzieło sztuki wpisane w strukturę mostu – odnoszące się do czasów obecnych i do przyszłości.

I WYRÓŻNIENIE: Occurence / Zjawisko, Thorsten Goldberg

Jury proponuje, aby wyróżniony w konkursie projekt Thorstena Goldberga, został zrealizowany jako uzupełnienie pracy Berta Theisa. Dopełni ją poprzez swój odmienny wymiar. Projekt Goldberga charakteryzuje efemeryczność, element zaskoczenia, radości, sezonowej atrakcji i ma potencjał, aby stać się przestrzenią, w której spotykać się będą zaciekawieni widzowie – tak, jak ma to miejsce na całym świecie przy zaskakujących fontannach przypominających islandzkie gejzery.
Dolne Miasto jest połączone z resztą Gdańska trzema „bramami”. Dwie z nich są wyraźnie zaznaczone, ale most przy ulicy Toruńskiej jest nadal niczym tylne wejście, pomimo dużego ruchu, który jest widoczny nawet na Google Earth.
„Zjawisko” to rodzaj chmurki, która ma pojawiać się w momencie, gdy pieszy przekracza most przy ulicy Toruńskiej. Intencją artysty jest stworzenie nietypowej formy powitania dla gości odwiedzających Dolne Miasto. Artysta opisuje swój projekt następująco: „Chmurka będzie jasnoróżowa i będzie pojawiać się na betonowych schodach tarasu sąsiadującego z mostem. Wydmuchiwana z dysz wywołujących mgłę, błyskawicznie będzie formować się w chmurę wielkości 3x5m. Zjawisko będzie trwało moment – około minuty. Kolor i forma będą nawiązywały do waty cukrowej i do osiadającego cumulusa. Czujniki wywołujące pojawienie się chmurki nie będą reagować na przejeżdżające samochody, tylko na co dziesiątego pieszego udającego się przez most w kierunku wschodnim. Zjawisko będzie skierowane bezpośrednio do niego – będzie jego „własną chmurką”. Jednocześnie światło i mglista forma będą pełniły funkcję sygnału widocznego z oddali.”

II wyróżnienie: Green Gate Project / Projekt Zielona brama, Weronika Kiersztejn i Michał Kozik

Praca zatytułowana Green Gate / Zielona Brama zaprojektowana została przez dwoje architektów ze Śląska: Weronikę Kiersztejn i Michała Kozika, którzy w tym roku kończą swoje studia magisterskie. To kolejny już duży sukces tego zespołu: w 2009 roku byli laureatami pierwszej nagrody krakowskich Międzynarodowych Biennale Architektury Wnętrz. Zaproszenie tak młodych ludzi do tak poważnego konkursu było odważną decyzją jury „Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska”. Dzisiaj, po tajnym głosowaniu, z radością stwierdzamy, że to właśnie oni uzyskują trzecią nagrodę w tegorocznym konkursie.
Zielona Brama jest projektem wielowarstwowym. Jej wizualne działania odnoszą się do dwóch dystansów współczesnego postrzegania świata: dystansu lokalnego i dystansu globalnego. Dystans lokalny to bezpośrednie bycie we wnętrzu miejskim i jego widzenie. Tu projektanci posługują się najnowszym językiem architektury i używają warstwy pnącej zieleni do zbudowania balustrad mostu łączącego Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem. Wnętrze miejskiego kanału, już teraz częściowo obrośnięte zielenią, uzyskuje w ten sposób spójność i scalenie miejskiego parku. Pojęcie zielonego mostu uzyskuje nowe, współczesne znaczenie.
Drugi dystans to globalna sieć Google, która czyni obraz każdego fragmentu globu dostępnym przez internet na cały świecie. Posadzkę mostu pokrywa swoisty wzór-mozaika, który poza wartością estetyczną jest równocześnie kodem QR (bardziej zaawansowaną wersją kodu kreskowego). Kod QR wtopiony w posadzkę mostu może być zeskanowany przez każdego, kto na mapach Google zauważy most Dolnego Miasta. Skanując go uzyska dostęp do strony internetowej, która opisuje koncepcję zielonej architektury Dolnego Miasta.
Tak podwójnie skonstruowany projekt jest równocześnie lokalny i globalny. Pokazuje staranie młodych architektów, by miasto, aspirując do świata, nie zatracało swojej lokalnej wyjątkowości; by owa lokalna wyjątkowość była drogą do uczestnictwa w świecie.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane w CSW Łaźnia. Otwarcie wystawy odbędzie się 9 września 2011. Podczas wernisażu nastąpi uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu.

pismo

Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska – IV edycja konkursu

Z przyjemnością informujemy, że “Autoportret” objął patronatem IV edycję konkursu odbywającego się w ramach projektu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska.

Inicjatorem działającej od 2004 roku Galerii jest Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Projekt ma stanowić bodziec do zmiany charakteru dzielnicy Dolne Miasto, w której instytucja jest zlokalizowana. Organizatorzy chcą włączyć się w proces transformacji społecznej i architektonicznej zaniedbanej dzielnicy poprzez współdziałanie w zakresie wieloletniego planu rewitalizacyjnego. Powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska Komitet Organizacyjny wraz z koordynatorami i kuratorami, raz na dwa lata dokonuje wyboru miejsca, a następnie w ramach zamkniętego konkursu, dokonuje wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w przestrzeni dzielnicy.

Dotychczas miały miejsce trzy edycje konkursu. Zrealizowano 3 nagrodzone projekty (Invisible Gate wg projektu grupy Front Studio, Staging Anonymous autorstwa Dominika Lejmana oraz Undercover autorstwa Esther Stocker), kolejne 3 są w trakcie realizacji (Amber Drops autorstwa Daniela Schlaepfera i Freda Hatta, Scent of Colour autorstwa Carmen Einfinger oraz Leader Swing autorstwa Fernando Sancheza Castillo).

W IV, tegorocznej, edycji Konkursu przestrzenią przeznaczoną do realizacji projektu jest skrzyżowanie ulic Kamienna Grobla, Dobra i Toruńska w Gdańsku (włączając obszar mostu, betonowe bulwary nadrzeczne i przystanek autobusowy). Przy tworzeniu projektów artyści wezmą pod uwagę historyczny charakter ulic oraz usytuowanie przestrzeni w punkcie przecięcia tras pieszych prowadzących z miejsc realizacji zwycięskich obiektów I, II i III edycji Konkursu oraz z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na średniowieczne fortyfikacje położone na granicy Dolnego Miasta.

W 2011 roku do konkursu zaproszeni zostali: Bert Theis (Luxemburg), Tea Makipaa (Finlandia), Weronika Kiersztejn & Michał Kozik (Polska), Alexandre Arrechea (Kuba), Olaf Nicolai (Niemcy), Marcus Miessen (Niemcy), Sabina Lang & Daniel Baumann (Szwajcaria) oraz Thorsten Goldberg (Niemcy), którzy do 30 czerwca przygotują projekty na zagospodarowanie przestrzeni objętej IV edycją konkursu.

Wyboru trzech zwycięskich projektów dokona 9 lipca 2011 międzynarodowe Jury konkursu w składzie:

Adam Budak, kurator, Museum-Joanneum, Graz, Austria
Jadwiga Charzyńska, kuratorka, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, Gdańsk, Polska
Jacek Dominiczak, architekt, teoretyk, edukator, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Polska
Julia Draganovic, historyczka i krytyczka sztuki, niezależna kuratorka, Modena, Włochy
Enrico Lunghi, kurator, dyrektor Mudam Luxembourg, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburg, Luxemburg
Bettina Steinbrügge, kuratorka, Belvedere, Vienna, Austria, kuratorka Forum Expanded Berlinale, Berlin, Niemcy
Norbert Weber, kurator, ekspert, wykładowca, członek międzynarodowej rady ekspertów Muzeum Sztuki Współczesnej Łotwy w Rydze, Łotwa

11 lipca 2011 r. na konferencji prasowej zostanie ogłoszony laureat konkursu, natomiast we wrześniu w CSW Łaźnia zostanie pokazana wystawa pokonkursowa.

[Na podstawie materiałów nadesłanych przez Organizatorów]