pismo

Droga między niebem a ziemią. O poszukiwaniu harmonii w Chinach

W wielu religiach spotkanie z Bogiem odbywa się w świątyniach, a więc w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Tymczasem w chińskim taoizmie przestrzeń sakralna ma charakter nieograniczony a dao, czyli droga do głębszego zrozumienia rzeczywistości, daje się odnaleźć w kontakcie z przyrodą. Wygląd i symbolika świątyń buddyjskich i taoistycznych jest odzwierciedleniem natury, miejscem refleksji nad otacza-jącą rzeczywistością.

Droga między niebem a ziemią – pdf do pobrania