debaty

Nowa Krupnicza – ciąg dalszy

nowa krupniczaAktywność mieszkańców związana z ulicą Krupniczą (oraz ulicami sąsiednimi) rozpoczęła się wiele miesięcy temu. MIK wspiera tę inicjatywę, poczynając od konsultacji społecznych zakończonych raportem z konsultacji. Prezentacja i dyskusja nad tym dokumentem odbyła się 15 marca br. w Artetece (Małopolski Ogród Sztuk). Kolejnym krokiem było spotkanie w Wydziale Rozwoju Miasta, w którym, obok dyrektora Wydziału, udział wzięli przedstawiciele Referatu ds. Rewitalizacji oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Podczas tego spotkania omawiano propozycje, które pojawiły się w raporcie. Były to, między innymi: wyłączenie pewnych odcinków ulicy z ruchu, zagospodarowanie placu ks. Kuznowicza (przed szpitalem im. Dietla), oraz częściowe otwarcie podwórek na tyłach kamienic. Punkty widzenia – „miejski” i „społeczny” – można śledzić na blogu projektu „Nowa Krupnicza”.
Ponieważ działka , na której znajduje się plac przed szpitalem im. Dietla, nie należy do Urzędu
Miasta, Wydział Rozwoju Miasta umówił spotkanie z przedstawicielem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (właściciela działki), Dyrektorem Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Tomaszem Turajem, w celu omówienia możliwości udostępnienia tego terenu dla inicjatyw mieszkańców. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 maja.

debaty

Co z Krupniczą?

Inicjatywa Nowa Krupnicza to szereg działań zmierzających do poprawy jakości mieszkania, pracy i rekreacji na tej ulicy oraz w najbliższym sąsiedztwie (Czysta, Dolnych Młynów). Inicjatywa jest ruchem obywatelskim wspieranym przez instytucje i organizacje (Małopolski Instytut Kultury, Biuro Inicjatyw Społecznych, Bunkier Sztuki, Fundacja SPLOT, Kraków Miastem Rowerów) oraz całe grono wolontariuszy.
W sobotę, 22 września w Bunkrze Sztuki odbyły się konsultacje społeczne (w formie warsztatów), w których uczestniczyło ponad 20 osób. Podczas kilkugodzinnego spotkania powstały konkretne pomysły związane z ruchem kołowym i pieszym, zielenią i małą architekturą. Warsztaty poprzedziła ankieta (wypowiedziało się w niej ponad 300 osób) badająca oczekiwania i potrzeby mieszkańców, przechodniów i osób pracujących na Krupniczej i w okolicy. Rezultaty debaty społecznej, zarówno badania ankietowego jak i sobotnich konsultacji, zostaną zawarte w raporcie przygotowywanym przez MIK. Dokument ukaże się wkrótce.
Jednym z częściej zgłaszanych postulatów była reaktywacja święta ulicy Krupniczej. Jakby w odpowiedzi na tę potrzebę, po sobotnich konsultacjach, Inicjatywa zaprosiła mieszkańców i gości ulicy na Podwieczorek na Krupniczej. Część ulicy między Bagatelą a Loretańską była tego dnia zamknięta dla ruchu i zamieniła się w miejsce piknikowe – ze stołami, leżakami i poczęstunkiem.

debaty

ArtZONA w Nowej Hucie

23 kwietnia 2012 r. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie odbyła się prezentacja wyników badań społecznych przeprowadzonych na terenie Nowej Huty oraz przedsięwzięcia pod nazwą ArtZONA. Jest to inwestycja realizowana na terenie Nowej Huty przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida jako część projektu RENEWTOWN. NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE. ArtZONA (czyli rewitalizowany budynek Sali Tańca na osiedlu Górali) już wkrótce stanie się miejscem spotkań mieszkańców miasta
z nową sztuką i jej twórcami.
Mieszkańcy zwykle żywo reagują na wyniki badań dotyczące ich samych. Często z ich doświadczeń wynikają wnioski inne od tych, do jakich doszli badacze. W tym przypadku było podobnie. Jednak, nawet za cenę pewnego chaosu w dyskusji, warto o tych wynikach rozmawiać, zwłaszcza w kontekście nowej inwestycji, jaką jest Art.ZONA.

pismo

Między ortodoksją a kreacją

W dniach 20-21 października 2010 r. odbędzie się kolejna, druga już konferencja pt. “Miedzy ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny” organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz z Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.

Inicjatywa ma na celu zgromadzenie konserwatorów zabytków i praktykujących architektów mających do czynienia w swojej działalności z zabytkowymi obiektami i problematyką zachowania ich historycznego kształtu.

Polecamy wszystkim zainteresowanym!

PROGRAM KONFERENCJI

pismo

Rewitalizacje w Czasie Kultury

Dziś kolejna nasza zachęta do oddania się ciekawej lekturze. Tym razem chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na ostatni numer poznańskiego pisma społeczno-kulturalnego „Czas Kultury” − jego autorzy zajęli się tym razem tematem rewitalizacji.

Autorzy tekstów przyglądają się wybranym projektom rewitalizacyjnym i pytają, czy proces ten zawsze jest udany, czy rewitalizacja nie przyczynia się do powstania kolejnych problemów społecznych i urbanistycznych. Katarzyna Jackowska pisze o rewitalizacji przestrzeni fabrycznych na centra kulturalne, a Lechosław Olszewski na przykładzie poznańskiego SPOT.-u opisuje przeniesienie tej idei na polski grunt. Marek Wasilewski oraz Agata Zysiak analizują „za” i „przeciw” tworzenia centrów sztuki i kultury adaptujących przestrzenie industrialne (Poznań) albo mocno ingerujące w tkankę miejską (Łódź), natomiast Jarosław Kozakiewicz (artysta wizytujący) przedstawia mariaż sztuki i rewitalizacji.

debaty

„Myślimy przestrzeń”. Nowy cykl spotkań „Projektu Miejskiego”

W ubiegły piątek (27 maja) “Projekt Miejski” zainaugurował cykl spotkań na temat szeroko rozumianej przestrzeni: publicznej, prywatnej, naznaczonej komunikatami, przyjaznej, opresyjnej… Spotkania te są pomyślane nieco inaczej niż prelekcje, na które zapraszamy do Biblioteki Sztuki. „Myślimy przestrzeń” to moderowane rozmowy, inspirowane ciekawymi tekstami, które dołączane są w formie linków do zaproszeń zamieszczanych na stronach „Autoportretu” i „Projektu Miejskiego”.
W piątkowy wieczór Majka Sokal moderowała rozmowę o przestrzeni rozumianej jako pole działania polityki demokratycznej. Punktem wyjścia był tekst Chantal Mouffe pod tytułem „Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka demokratyczna”. Zarówno temat, jak i formuła spotkania spodobały się uczestnikom (przyszło około 15 osób). W gronie mieszczącym się przy okrągłym, kawiarnianym stole każdy ma okazję zapytać, dopowiedzieć, podzielić się wątpliwościami. Wszystko wskazuje na to, że po wakacjach w gościnnych progach Massolit Books and Café projekt zagości na dłużej.
Na zdjęciu Majka Sokal. Fot. A. Rostkowska