pismo

Cywilizacja kontrastu. Rzut oka na nekropolie Macedonii

W naszej części Europy przyzwyczajeni jesteśmy, że nekopolia jest wyraźnie oznaczona i uporządkowana: cmentarze stanowią połączenie wymogów określonej religijności z wymogami administracyjnymi. Na Bałkanach pochówek i pamięć o zmarłych przybiera jednak odmienne formy. W miejscu, gdzie spotykają się religie i kultury, również w obrębie cmentarza dochodzi do wymieszania symboliki, a świat umarłych pozostaje w bliskiej łączności ze światem żywych.


Cywilizacja kontrastu – pdf do pobrania

pismo

Święte przestrzenie Indii. Krótkie wprowadzenie

Przestrzeń sakralną rozumiemy przeważnie w sposób dosłowny, mając na myśli określone budowle czy miejsca. Mówiąc o Indiach, musimy spojrzeć na nią szerzej. Miejsca święte, naznaczone sacrum krajobrazy, dźwięki muzyki i zapachy kadzidła odwołują się do podziału społeczeństwa na kasty, wyznaczające odległość danej grupy ludzi od sfery sacrum. Zapraszamy na spotkanie ze skomplikowanym światem indyjskiej religijności.

Święte przestrzenie Indii – pdf do pobrania

pismo

Forum dla poszukujących. Slot Art Festiwal w Lubiążu

Do leżącego między Legnicą a Wrocławiem pocysterskiego klasztoru w Lubiążu w ciągu roku nie zagląda zbyt wielu turystów. Dopiero w lipcu miejsce to na kilka dni przeżywa prawdziwe oblężenie. Wszystko za sprawą festiwalu artystycznego SLOT. Jeżeli powiemy tu, że składają się nań liczne koncerty, przedstawienia, warsztaty, DKF-y, seminaria – nie wyjaśni to jeszcze wyjątkowości tej imprezy. O wszystkich sekretach opowiada Państwu Michał Wojciechowski.

Forum dla poszukujących – pdf do pobrania

pismo

Stacje poza przestrzenią. O drodze krzyżowej jerzego nowosielskiego

„Współczesnym wnętrzom sakralnym nierzadko brak spójności i koncepcji wystroju” – zaczyna swój tekst autorka. Jednak przestrzeń sakralna może być czymś więcej niż tylko wnętrzem budowli. Przykładu na to dostarcza kościół oo. Reformatów na Azorach w Krakowie. Wystrój związany z tematyką Drogi Krzyżowej, zaprojektowany przez Jerzego Nowosielskiego, jest jednocześnie tradycyjny w sposobie myślenia i nowoczesny w formie. Dzięki temu artysta osiągnął harmonię architektury, wystroju oraz kontekstu, jakim jest osiedle.

Stacje poza przestrzenią – pdf do pobrania

pismo

Sacrum odzyskane? O projekcie architektonicznym kościoła w Ostródzie

Dla współczesnego architekta zaprojektowanie obiektu sakralnego jest zadaniem bodaj najtrudniejszym z możliwych, choć bywa najbardziej upragnionym. Michał Rybak podjął się zaprojektowania kościoła parafial-nego dla Ostródy. W swoim projekcie starał się połączyć niematerialną aurę sacrum z materialnymi możli-wościami mieszkańców i stylistyką okolicznej zabudowy. W jaki sposób udało mu się odzyskać utraconą współcześnie wyrazistość i głębię świątynnych wnętrz? O projekcie architekta opowiada Agnieszka Szeffel.

Sacrum odzyskane? – pdf do pobrania