pismo

Hansenów kurs na utopię

Filip Springer, Hansenów kurs na utopię from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Seminarium Autoportretu i AGH: Ewa Kuryłowicz

Zapraszamy na czwarte, ostatnie w tym semestrze spotkanie w ramach organizowanego przez „Autoportret” i Wydział Humanistyczny AGH cyklu wykładów i seminariów „Tożsamość przestrzeni. Polskie miasta po 1989 roku”. Tym razem seminarium poprowadzi prof. Ewa Kuryłowicz, architekt, kierownik Samodzielnej Pracowni Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i partner pracowni APA Kuryłowicz & Associates w Warszawie.

Prof. Ewa Kuryłowicz
Pojęcia tożsamości architektury w mieście i tożsamości przestrzeni miasta jako wzajemnie uwarunkowane i dynamiczne
Klucz do zrozumienia zjawisk opisujących współczesność, na przykładzie Warszawy przełomu wieku XX i XXI

Czas: poniedziałek, 6 czerwca 2011, godz. 12:00
Miejsce: Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8A, s. 21

Bibliografia

Giddens, A. Nowoczesnośc i tożsamość, Warszawa 2006.

Kuryłowicz, E. Bazylika w Licheniu – jak wam się podoba?, “Architektura -murator”, lipiec 2008.

Nijakowski, L. Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.

Norberg-Schulz, Ch. Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999.

Ricoeur, P. O sobie samym jako innym, Warszawa 2005

pismo

Współczesna agora: rynek pod dachem

W latach 60. i 70. architekt Frank van Klingeren zaprojektował agory w trzech holenderskich miastach. Powstały unikalne przestrzenie miejskie, o ciągle zmieniających się funkcjach: handlowych, rozrywkowych, artystycznych, a nawet sportowych. W ten sposób stworzono przestrzeń prawdziwej komunikacji społecznej, która uczyła sztuki zgodnego współżycia różnych form aktywności i zachęcała ludzi do poznawania nowego. Te centra już nie istnieją, ale mogą być dla nas dobrym punktem wyjścia do dyskusji nad możliwym kształtem współczesnych agor.

Współczesna agora – pdf do pobrania