pismo

Obywatele Kultury

Drodzy Czytelnicy!

Polecamy Waszej uwadze stronę internetową “Obywatele Kultury” – serwis nieformalnego woluntarystycznego ruchu obywatelskiego działającego na rzecz zwiększenia nakładów na kulturę do poziomu co najmniej 1% budżetu państwa oraz zmiany zasad zarządzania i finansowania kultury.

Pod apelem wystosowanym w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów podpisało się już ponad czterystu najwybitniejszych polskich twórców oraz instytucje kultury, stowarzyszenia oraz fora obywatelskie powstałe po ubiegłorocznym Kongresie Kultury.

Sygnatariusze apelują między innymi o:
– jak najszybszą zmianę zasad finansowania kultury i edukacji kulturalnej w Polsce;
– przeznaczenie 1 procentu budżetu na kulturę do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
– zmianę przepisów skarbowych pozwalającą na to, aby 1 procent z odpisów CIT i PIT mógł być przekazywany na cele kulturalne i edukacyjne – tak jak dzieje się to z wielką korzyścią społeczną w przypadku organizacji pożytku publicznego;
– utrzymanie stałego, zapisanego w ustawie procentu na kulturę z podatku od gier losowych i zakładów wzajemnych;
– przejrzystość procedur i procesu stanowienia prawa, zwłaszcza o otwarte konsultacje społeczne, przejrzyste zasady dysponowania środkami publicznymi i czytelne zasady wyboru na stanowiska dyrektorskie w instytucjach publicznych.

Pełny tekst apelu można znaleźć tutaj, a podpis złożyć tutaj.

7 maja rozpoczęla sie publiczna zbiórka podpisów, która w całej Polsce odbędzie się w 15 maja 2010 w Noc Muzeów (w Krakowie – 14 maja, w Lublinie – 6 czerwca w Noc Kultury).

Obywatele Kultury nie są ruchem politycznym ani beneficjentem budżetu państwa.