pismo

Cywilizacja kontrastu. Rzut oka na nekropolie Macedonii

W naszej części Europy przyzwyczajeni jesteśmy, że nekopolia jest wyraźnie oznaczona i uporządkowana: cmentarze stanowią połączenie wymogów określonej religijności z wymogami administracyjnymi. Na Bałkanach pochówek i pamięć o zmarłych przybiera jednak odmienne formy. W miejscu, gdzie spotykają się religie i kultury, również w obrębie cmentarza dochodzi do wymieszania symboliki, a świat umarłych pozostaje w bliskiej łączności ze światem żywych.


Cywilizacja kontrastu – pdf do pobrania