pismo

Kunstkamera: między białym sześcianem a czarną skrzynką

Woynarowski from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Niewidomi i sztuka

W przygotowywanym przez numerze poświęconym związkom przestrzeni, zmysłów i percepcji sporo miejsca poświęcamy zagadnieniom związanym z odbiorem przestrzeni i architektury przez niewidomych. Bardzo ciekawie w tym kontekście rysuje się propozycja katowickiego Muzeum Śląskiego13 października br. o godz. 10:00 odbędzie się tam bowiem konferencja pt. “Niewidomi i sztuka”.

Jest to sesja poświęcona dostępności dziedzictwa kulturowego dla osób niewidomych i niedowidzących. Wśród prelegentów znajdą się eksperci z Włoch i Polski – historycy sztuki, muzealnicy i tyflopedagodzy mający bogate doświadczenie w zakresie edukacji estetycznej i artystycznej osób niewidomych. Wykładowcy reprezentować będą zarówno środowisko muzealników, jak i tyflopedagogów, pracujących na co dzień w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla osób niewidomych i niedowidzących. Przedstawione zostaną uwarunkowania efektywnej edukacji artystycznej osób niewidomych oraz autorskie, innowacyjne rozwiązania wypracowane przez ośrodki krajowe i zagraniczne. Uzupełnieniem części teoretycznej będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli okazję przetestować i omówić z prowadzącymi ćwiczenia proponowane podczas lekcji muzealnych.

Konferencja adresowana jest do edukatorów działających w placówkach kultury, nauczycieli, tyflopedagogów, osób niewidomych i niedowidzących oraz szerokiego grona zainteresowanych działających na rzecz osób niewidomych m.in. w organizacjach pozarządowych.

PROGRAM KONFERENCJI

Panel I: Wyzwania poznania dotykowego
10.00 Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum Śląskiego: otwarcie konferencji
10.10 prof. Aldo Grassini, Museo Omero: Toccare l’arte: esperienza cognitiva o fruizione estetica? Dotykać sztuki: doświadczenie kognitywne czy użytkowanie estetyczne?
10.50 dr hab. Irma Kozina, UŚ: Doświadczenie haptyczne w Muzeum Sztuki
11.10 dr Aldona Fojkis, SOSW Dąbrowa Górnicza: Funkcja wyobrażeń surogatowych w kształtowaniu rzeczywistego obrazu świata i pojęć u osób niewidomych

11.30 przerwa kawowa

Panel II: Dobre praktyki w muzealnictwie i edukacji artystycznej osób niewidomych
12.00 Andrea Socrati, Museo Omero w Ankonie: Il Museo Omero, un modello di inclusione.
Muzeum Homera, model włączenia społecznego
12.40 Leszek Jodliński, MŚ: Projekty dla niewidzących i niedowidzących w Muzeum Śląskim w Katowicach w latach 2009–2011. Próba bilansu dokonań.
13.00 Edyta Lisek-Lubaś, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli: SZTUKOBRANIE (z doświadczeń Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli)
13.20 Effettoluce: Prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów oświetleniowych ścieżek zwiedzania dla niedowidzących
13.40 Dagmara Szymkowiak, SOSW Owińska: Od ogółu do szczegółu w tworzeniu makiet architektonicznych
14.00 Teresa Cwalina, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach: Dotykanie niewidzialnego (o obecności osoby niewidomej w muzeum)

14.20 przerwa obiadowa

Panel III: Warsztaty zajęciowe
14.50 Barbara Szymańska, Tomasz Strzymiński, Fundacja Audiodeskrypcja: Audiodeskrypcja – obrazy słowem malowane
15.10 Beata Grochowska, Monika Czernik, MŚ – Czym jest obraz? (grupa do 20 osób, I piętro)
Dagmara Stanosz, Melania Dyba, MŚ – Ambalaż! Ambalaż! (grupa do 20 osób, II piętro)

W tym miejscu znajdują się informacje o prelegentach biorących udział w konferencji.

Chęć udziału w konferencji należy zgłosić organizatorom za pośrednictwem formularza. Wstęp na sesję jest płatny i wynosi 20 zł. Organizatorzy proszą o przesyłanie opłat na konto MŚ: ING Bank Śląski S.A. o/Katowice 31 1050 1214 1000 0007 0000 7131, w tytule płatności należy podać: Konferencja „Niewidomi i sztuka”.

Szczegółowych informacji udziela:
Joanna Knapik, Dział Oświaty Muzeum Śląskiego
j.knapik@muzeumslaskie.pl
tel. 779-93-16

Przygotowano na podstawie materiałów udostępnianych przez organizatora

warsztaty

Estetyka, tak proszę!

Kontynuując wątek duński…

DAC, Duńskie Centrum Architektury prowadzi szeroko zakrojoną edukację przestrzenną – organizuje zajęcia związane z wystawami czasowymi, prezentowanymi w centrum, prowadzi oprowadzanie po Kopenhadze, zaprasza nauczycieli na seminaria, a także przyjeżdża na warsztaty do szkół. Centrum opracowało również materiały edukacyjne, zawarte na dwóch specjalnych stronach internetowych: arksite i arksiteplus.

Podobną działalność, choć w mniejszym zakresie, prowadzi Centrum Architektury w Amserdamie ARCAM.

DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø), organizacja walcząca o jakość nauczania i dobre środowisko nauki, wydała książkę “Æstetik Ja tak!” (Estetyka, tak proszę). Publikacja porusza ważny temat estetyki w codziennym życiu i może stać się inspiracją do zajęć dla nauczycieli szkoły podstawowej. Książka dostępna jest w pdf, niestety tylko po duńsku.

warsztaty

Doznawanie przestrzeni

W zeszłym tygodniu pisałam o powszechnej edukacji przestrzennej w Finlandii. Jednym z jej elementów są wystawy, organizowane przez Muzeum Architektury Fińskiej MFA, takie jak: “Feels like space, smells like brick”, “The Immaterial Space”, “Measure and Order”, “New, Old, Green”.

Trzy pierwsze wystawy zostały zrealizowane przez H. Grönlund. Pierwsza, “Feels like space, smells like brick” opowiadała o ważnych elementach architektury, takich jak odczuwanie przestrzeni przy zastosowaniu różnych materiałów, jak ograniczenie przestrzeni i faktura materiałów wpływa na nasz odbiór danego miejsca. Wystawa „The Immaterial Space” przeznaczona była dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. W przeciwieństwie do pierwszej wystawy, tym razem zwiedzający mieli okazję zastanowić się nad niematerialnymi aspektami przestrzeni. W jaki sposób na postrzeganie przestrzeni wpływają czas i pamięć, atmosfera, światło i cień, temperatura, ruch. Na wystawa „Measure and order” zgromadzono różnego rodzaju miary, w tym modulator le Courbusiera i człowiek Leonarda da Vinci. Przedstawiono również metody mierzenia w starożytnym Egipcie. Różnego rodzaju klocki pozwalają na tworzenie nowych układów. Wystawa “New, Old, Green” dotyczyła rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do architektury.

Dwie pierwsze wystawy zostały opisane w nr 10 Autoportretu.

pismo

Zdrowie na wystawie. Krakowskie muzea medyczne

Opowieść o dwóch muzeach krakowskich i jednym angielskim, które łączy wspólny temat – zdrowie. Zobaczymy różne sposoby prezentacji tego zagadnienia: od powiązania go z historią życia konkretnej osoby (krakowskiego aptekarza) do spojrzenia historycznego i naukowego.

Zdrowie na wystawie – pdf do pobrania

pismo

Doznawanie przestrzeni

Co składa się na ludzkie doświadczenie przestrzeni? Jak nauczyć się dostrzegać ruch, barwę, fakturę przedmiotów – jak odbierać przestrzeń wszystkimi zmysłami? Autorka dwóch wystaw muzealnych pokazuje, jak za ich pośrednictwem próbowała odnaleźć odpowiedzi na te pytania. Jedna z osób zwiedzających wystawę zwróciła uwagę, że ucząc się patrzeć na przestrzeń, zaglądamy w siebie samych…

Doznawanie przestrzeni – pdf do pobrania