pismo

Puste?

Roman Rutkowski, Puste? from Małopolski Instytut Kultury