pismo

Między globalnymi pytaniami a lokalnymi odpowiedziami

10286891_1490907787793667_998476792525239304_o

W najbliższą niedzielę, 8 czerwca o godzinie 11 w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku odbędzie się debata “Między globalnymi pytaniami a lokalnymi odpowiedziami: Jak uczynić miasta dobrymi miejscami do mieszkania?”. Wydarzenie organizowane jest w ramach pierwszego spotkania warsztatowego Mentor&Student Research Lab – Urban Transformations, nad którym Autoportret objął patronat medialny. Projekt realizowany jest przez studenckie koło naukowe Laboratorium Ewolucji Miejskich z Politechniki Gdańskiej oraz the International Society of City and Regional Planners we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej.

Podczas debaty będzie można wspólnie porozmawiać o przyszłym kształcie miast. Poruszone zostaną problemy suburbanizacji i planowania przestrzeni w kontekście tego zjawiska. Pojawi się też pytanie o to, w jaki sposób można ożywić te miasta europejskie, które stają się muzeami. Temat rozmów obejmie także problem dynamicznego rowoju miast azjatyckich i wywań stojących przed miastami afrykańskimi. Wsród grona panelistów z całego świata przybliżone zostaną problemy takich państw jak Argentyna, Ghana, Stany Zjednoczone, Francja, Holandia, Niemcy oraz Chiny.

O miastach i ich problemach opowiedzą:

Richard Stephens

Alexander Boakye Marful

Markus Appenzeller

Christian Horn

Oscar Bragos

Debatę poprowadzą:

Hanna Obracht-Prondzyńska

Sławomir Ledwoń

Miejsce:

Instytut Kultury Miejskiej

Długi Targ 39/40, Gdańsk

Więcej informacji o wydarzeniu i panelistach na  profilu facebookowym i stronie wydarzenia.

 

pismo

Miasto na żądanie

5039

Polecamy książkę Miasto na żądanie pod redakcją Łukasza Bukowieckiego, Martyny Obarskiej i Xawerego Stańczyka wydaną nakładem Uniwersytetu Warszawskiego, której patronuje Autoportret. Publikacja jest zbiorem tekstów analizujących zagadnienia miasta i miejskości oraz sposoby funkcjonowania w jej przestrzeni. Punktem wyjścia do powstania antologii była tocząca się od kilku lat debata nad kształtem polskich miast i towarzysząca jej fala aktywizmu miejskiego.
Jak wyjaśniają redaktorzy tomu „ Miasto na żądanie przedstawia spojrzenie na fenomeny miasta i miejskości z rozmaitych punktów widzenia: socjologów, antropologów, kulturoznawców, urbanistów i przedstawicieli innych, pokrewnych dyscyplin akademickich, a także działaczy, społeczników i urzędników. Próby sformułowania teorii , diagnoz i uogólnień, nie wolne od charakterystycznych dla miejskiej sfery publicznej zażartych sporów, pozostają tu w dialogu z praktyką aktywistów, działaniami instytucji tworzących miejską politykę, codziennym doświadczeniem mieszkańców. Te trzy kategorie – aktywizmu, polityk miejskich i doświadczenia – pozwalają dostrzec, czym jest miejskość na początku XXI wieku. Tytułowe ‘żądanie’ nie oznacza przymusu obrania jednej perspektywy badawczej, a raczej stanowi zaproszenie do niespiesznej miejskiej przejażdżki, urozmaiconej licznymi przystankami”

 Więcej informacji na stronie wydawcy

pismo

Centrum, decentracja, recentracja

Marc Auge, Centrum, decentracja, recentracja from Małopolski Instytut Kultury
debaty

„Dzielnice się liczą! Budżet partycypacyjny w dzielnicach Krakowa” – podsumowanie

hands-jpeg-tiny1-200x11230 października br. odbyło się ostatnie spotkanie Rady Programowej projektu „Dzielnice się liczą! Budżet partycypacyjny w dzielnicach Krakowa”. Rada – w której MIK pojawia się obok Urzędu Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa, instytucji publicznych i środowisk naukowych – wspierała realizację projektu promując go oraz opiniując jego najważniejsze założenia.
Na środowym spotkaniu podsumowano realizację projektu „Dzielnice się liczą!” oraz podjęto dyskusję na temat perspektyw realizacji budżetu partycypacyjnego w Krakowie w kolejnych latach. Na tle innych miast (np. Łodzi czy Sopotu) budżet partycypacyjny w Krakowie dopiero raczkuje. Trudne jest jednoznaczne zdefiniowanie czym jest budżet partycypacyjny zwany też obywatelskim. Tym bardziej niełatwo wypracować skuteczne zasady jego wdrażania. Pojawiają się pytania o to, czy obywatele mogą decydować o inwestycjach miejskich w perspektywie długofalowej. Kto ma decydować o wielkich przedsięwzięciach a kto o chodnikach na osiedlu? W jednej sprawie wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni: projekt „Dzielnice się liczą!” był solidną szkołą świadomego i odpowiedzialnego obywatelstwa miejskiego. Za to organizatorzy – Pracownia Obywatelska i partnerzy projektu – zebrali wyrazy uznania.

debaty

Dzielnice liczą na budżet partycypacyjny

hands-jpeg-tiny1-200x112W okresie od stycznia do grudnia 2013 r Pracownia Obywatelska realizuje pilotaż wprowadzania budżetu partycypacyjnego w krakowskich dzielnicach. Stąd tytuł przedsięwzięcia – Dzielnice się liczą !. Partnerem projektu, obok Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, jest łódzkie Centrum Opus. Projekt finansowany jest z grantu Fundacji im. Stefana Batorego. MIK wspiera działania Pracowni poprzez uczestnictwo w Radzie Programowej projektu.
W trzech krakowskich dzielnicach (VII Zwierzyniec, VI Bronowice oraz IV Prądnik Biały) już w połowie maja rozpocznie się cykl konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy zdecydują, na co przeznaczyć środki z budżetu partycypacyjnego.

debaty

Rowerowy Kraków decyduje

logo-krzywe-9x15-300x193Krakowski Dialog Cykliczny to dzielnicowe konsultacje społeczne, jako narzędzie opiniowania i włączania mieszkańców w decydowanie
o kształcie polityki rowerowej miasta. MIK jest jednym
z partnerów Dialogu. Konsultacje prowadzone są tu dwustopniowo. Pierwszym etapem jest Krakowskie Forum Rowerowe, które odbędzie się w sobotę, 11 maja 2013 roku w Krakowie, w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, budynek Małopolskiego Ogrodu Sztuki, ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego), w godz. 10.00-18.00.Zainteresowani uczestnictwem w Forum proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego.
W Formularzu znajdują się linki do mapy, na której prosimy zaznaczyć miejsca, w których chciałbyś/chciałabyś zmienić lub poprawić istniejącą infrastrukturę. Prosimy o pracę na mapie dzielnicy odpowiednio do miejsca zamieszkania. Naniesione elementy zostaną pogrupowane i będziemy nad nimi pracować podczas Forum.
Drugi etap to dzielnicowe konsultacje społeczne. Spotkania z mieszkańcami będą miały na celu dyskusję nad rozwiązaniami przestrzennymi wypracowanymi podczas Krakowskiego Forum Rowerowego oraz zapoznanie mieszkańców z wynikami badań sondażowych. Odbędą się w pięciu rejonach miasta: w Śródmieściu, Krowodrzy, Nowej Huty, Podgórza Wschód i Podgórza Zachód.
Cenną cechą tych konsultacji jest fakt, że obywają się one zanim powstały projekty konkretnych rozwiązań. Mieszkańcy mają więc szansę współdecydować, a nie tylko przyjmować lub krytykować propozycje miejskich decydentów.