pismo

Dom polski w Bunkrze

Serdecznie zapraszamy naszych Czytelników i Sympatyków na kolejne spotkanie „Autoportretu” w Bunkrze Sztuki w Krakowie z cyklu „Przestrzenie kultury”. Będzie ono poświęcone tematowi nowego numeru – domowi w Polsce.

W spotkaniu wezmą udział: Piotr Korduba, Magdalena Staniszkis, Piotr Winskowski. Rozmowę poprowadzi Majka Sokal.

Miejsce: Bunkier Sztuki, Pl. Szczepański 3A, Kraków
Czas: 13 października 2010 r. (środa), godz. 18.30

Jeśli powierzymy projekt naszego domu w Polsce uznanemu współczesnemu architektowi, zazwyczaj dostaniemy budynek utrzymany w duchu ścisłego minimalizmu. Idealny jako symbol statusu, dom taki raczej nie przyjmie z wdziękiem objawów życia zwanych popularnie bałaganem. Nie wprowadzimy weń własnej dwudziesto-, trzydziestoletniej historii i jej świadków – zwykłych przedmiotów odziedziczonych po nieodległych przodkach. Otrzymamy spójne wnętrze i zewnętrze – wszystko z precyzją i konsekwencją utrzymane w historycznym przecież stylu modernizmu.

Jeżeli wybór nasz padnie na opcję tradycyjną i dom z katalogu, otrzymamy karykaturę historycznej architektury wzbogaconą o technologiczną nowoczesność – szyby zespolone o odpowiednim współczynniku przenikalności cieplnej k oraz regulowane pilotem rolety i drzwi garażu. Wewnątrz umeblujemy nasz dom pewnie współczesnym dizajnem – z może wyższej niż IKEA półki, ewentualnie tzw. meblami kolonialnymi. Nasz stolik po babci również i tutaj będzie się czuł jak piąte koło u wozu. Oczywiście jeżeli byśmy dziwnym trafem w ogóle chcieli go ze sobą zabrać…

Pozorna opozycja pozornej tradycji i pozornej nowoczesności kształtuje obraz polskiego domu ostatnich dwóch dekad. Oprócz opisu sytuacji i poszukiwania jej przyczyn, najnowszy numer „Autoportretu” pyta o alternatywę, jakieś, choćby wąskie, wyjście z opisanego klinczu

pismo

Myślimy przestrzeń: spotkanie pierwsze

Czym jest przestrzeń publiczna? Komu potrzebny jest podział na przestrzeń publiczną i prywatną? W jaki sposób przestrzeń konkretna przekształca się w abstrakcyjną (komunikacyjną)?

“Myślimy przestrzeń” to cykl spotkań konwersatoryjnych wokół różnych refleksji, stanowisk i modeli dotyczących fenomenu przestrzeni. Spotkania te – oprócz możliwości poznania tychże ujęć – dają okazję do krytycznej analizy dotychczasowych sposobów myślenia o przestrzeni oraz wypracowania nowych jej koncepcji. Mają także stworzyć okazję do zgłębiania zawiłych relacji pomiędzy przestrzenią, a jednostkami, w szczególności zaś tego, jak przestrzeń i ludzie wzajemnie na siebie oddziałują oraz jakie związki zachodzą między jednostkowymi doświadczeniami, a przestrzenią jako taką.

Czas: czwartek, 27 maja 2010, godz. 18:00
Miejsce: Massolit Books and Cafe, ul. Felicjanek 4, Kraków

Organizatorzy spotkania, Fundacja SPLOT i Projekt Miejski, proponują lekturę następujących tekstów:

1. Ch. Mouffe: Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka
demokratyczna – tekst dostępny tutaj;

2. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie
spektaklu
, tłum. M. Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawniczy 2006, stamtąd:
rozdział VII “Zagospodarowanie terytorium”

Jako literaturę uzupełniającą proponują natomiast numery 21 (Przestrzenie prywatne) i 22 (Przestrzenie władzy) kwartalnika “Autoportret”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką, w szczególności studentów i studentki, doktorantów i doktorantki, działaczy i działaczki organizacji społecznych i kulturalnych, architektów i architektki oraz urbanistów i urbanistki.

Spotkanie poprowadzi Majka Sokal – socjolożka, politolożka, współorganizatorka Festiwalu Kultura dla Tolerancji oraz innych licznych projektów i spotkań kulturalno-społecznych, związana z Massolit Books.