pismo

Autoportret 33 już się drukuje

Drodzy Czytelnicy!

Najnowszy numer “Autoportretu” (“Język i przestrzeń”) poszedł dzisiaj do drukarni – już niedługo znajdziecie go w salonach empik i Waszych skrzynkach pocztowych, a tymczasem przedstawiamy spis treści numeru:

O językowych aspektach doświadczania przestrzeni Krzysztof Korżyk
Trefusis nie czuje się zbyt dobrze Stephen Fry
Pojmowanie przestrzeni w różnych kulturach Stephen C. Levinson
Świat – miejsce dla słowa z Andrzejem Tobisem rozmawia Magdalena Mazik
Neurologiczna organizacja myślenia przestrzennego i języka Anjan Chatterjee
Ku granicom języka Michał Choptiany
Haus Wittgenstein. Notatki Bernhard Leitner
Język i jego sobowtóry Szymon Wróbel
Zbieżność przestrzeni i języka w językach miganych Karen Emmorey
O przestrzeni w komunikacji czeskich niesłyszących Alena Macurová
Ma: pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiej Agostino de Rosa
Oko języka – architektura roz-patrzona według Claude’a Nicolasa Ledoux Dorota Jędruch
Pisanie jaskiniowe (Cave writing) Monika Górska-Olesińska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pismo

Czytać….czyli układać

Książka jako model do składania? Czytelnik jako równorzędny partner autora? Dlaczego nie. Ci, których zmęczyła liniowość literatury, zadrukowane jednakowymi literami kartki uwięzione między sztywnymi okładkami, mogą wybrać książki, w których proces czytania wiąże się z aktywnym odkrywaniem sensów ukrytych w dziele przez autora. Tacy czytelnicy swobodnie wędrują po stronach książki, za każdym razem wybierając własną drogę. Składają własną książkę.

pismo

Powieść w przestrzeń i…

Na architekturę i rzeźbę z punktu widzenia liberatury spogląda Radosław Nowakowski.

pismo

Typographus computericus

Nowe możliwości, jakie daje nam dzisiaj m.in. technika komputerowa, pozwalają z coraz większym rozmachem myśleć o procesie projektowania strony graficznej książki. Jedynym ograniczeniem staje się wyobraźnia twórcy, którego – przynajmniej to się nie zmienia – żadna maszyna nie może zastąpić. A co ma do tego Stanisław Wyspiański? Dzięki szczególnemu podejściu do książki – którą traktował jako połączenie literackiej treści i fizycznej formy – uznawany jest za jednego z prekursorów liberatury.

pismo

Klepsydra w słowie, klepsydra cała jest

O ile pisarze liberaccy dążą do zamknięcia świata
w Księdze, dziele totalnym, o tyle poezja
konkretna stara się zawrzeć przestrzeń
i czas w jak najkrótszej formie
– w jednym słowie i kształcie,
jaki można z niego
uformować.
KLEPSYDRA
ze swoją kosmo-
logiczną symboliką stanowi
dla niej ideał łączący oba te wymiary.
A jednak nie każdy wiersz, który przybiera
szczególną postać graficzną, można zaliczyć do poezji
konkretnej. Dlaczego np. to streszczenie nią nie jest?

pismo

Spis treści? Raczej wstęp do liBeratury

Spis treści? – pdf do pobrania