pismo

Konkurs Urban Quality Award

KONKURS URBAN QUALITY AWARD 2011
ogłoszony przez spółkę akcyjną Eurohypo AG we współpracy z Topos – the International Review of Landscape Architecture and Urban Design

URBAN QUALITY AWARD 2011

W obecnych czasach większość ludzi mieszka w miastach i w przyszłości ta tendencja będzie się utrzymywać. Dlatego rozważania na temat strategii urbanistycznych i dyskusje o tym, jak miasta mogą się rozrastać, są nieodzowne. Dalszy rozwój urbanistyczny musi być zrównoważony pod kątem ekologicznym, społecznym i gospodarczym, a działania podejmowane przez miasta na skutek dynamicznie zmieniających się warunków ramowych muszą być elastyczne.

Ponadto przestrzeń miejska i jej wszystkie architektoniczne i urbanistyczne elementy stanowią zawsze odzwierciedlenie naszego społeczeństwa.
Aby w dłuższej perspektywie móc zagwarantować wysoki poziom życia w miastach, należy dostrzec w odpowiedzialnej urbanistyce całościowe i społeczne zadanie wspólnotowe. Miasta muszą oferować ludziom dynamiczną atmosferę – przestrzeń życiową, miejsce pracy, miejsca spotkań i komunikacji, a także odpoczynku. Nie tylko budynki o innowacyjnych i elastycznych strukturach nadają miastom urbanistyczną jakość, bardziej atrakcyjne stają się one także dzięki dobrze rozplanowanym i odpowiednio zaprojektowanym wolnym przestrzeniom publicznym. Do tego dochodzi jeszcze wyzwanie zarządzania rozwojem miast w taki sposób, by zapobiec dalszej degradacji środowiska i klimatu. Jako jeden z wiodących banków zapewniających finansowanie nieruchomości komercyjnych, Eurohypo odczuwa szczególną odpowiedzialność wnoszenia swojego wkładu w rozwój naszych miast. Dlatego już od kilku lat nagradza szczególnie wyróżniające się projekty urbanistyczne – pierwotnie w ramach International Urban Landscape Award, nagrody, która skupiała się na krajobrazowych komponentach, takich jak parki czy tereny zielone.

Obecnie nagroda ta uległa dalszemu przekształceniu pod kątem merytorycznym i została tym samym poszerzona. Od tego roku główny nacisk spoczywał będzie na udanej współgrze zabudowy i wolnych przestrzeni jako istotnych elementów budowy zrównoważonego i tym samym przyszłościowego miasta.
Tę jakość życia wyraża także nowa nazwa konkursu: Urban Quality Award.

W ramach tegorocznego konkursu poszukujemy projektów w Niemczech (głównej siedzibie Eurohypo) i Polsce, jednym z głównych państw działalności Eurohypo. Także w kolejnych latach oprócz Niemiec do konkursu będzie zapraszany zawsze jeden kraj kluczowy dla działalności banku. To międzynarodowe ukierunkowanie umożliwia zwrócenie uwagi na wzorcowe projekty i wspiera wymianę pomysłów.

CEL URBAN QUALITY AWARD 2011

W ramach konkursu Eurohypo nagradza publiczne i prywatne zaangażowanie, ukierunkowane na wyzwania przyszłościowego miasta, a tym samym w znaczący sposób przyczyniające się do poprawy jakości życia w mieście.

Szukamy nowatorskich, nowo utworzonych lub poddanych restrukturyzacji kompleksów budowlanych i dzielnic miejskich, które są symbolami przyszłościowych miast: zrównoważonymi i innowacyjnymi zalążkami kultury urbanistycznej, miast wartościowych, ekonomicznych i funkcjonalnych pod kątem społecznym.

Mile widziane są urbanistyczne koncepcje, będące odpowiedzią na dynamiczne zmiany demograficzne oraz gospodarcze. Szukamy ponadto kreatywnych pomysłów potrafiących sprostać społecznym, ekologicznym i ekonomicznym wyzwaniom współczesnych miast i dzielnic. Konkurs Urban Quality poświęca szczególną uwagę także efektywności energetycznej i optymalizacji pod kątem surowców, przy czym przedkładać można całościowe koncepcje lub strategie dotyczące ich zrównoważonego i kreatywnego wykorzystania.

UCZESTNICY

O nagrodę Urban Quality Award 2011 ubiegać mogą się prywatni i publiczni inwestorzy, projektanci, architekci krajobrazu i architekci oraz inne grupy społeczne. Projekty muszą być zlokalizowane w Niemczech lub Polsce. Zgłaszać można zarówno te już zrealizowane lub znajdujące się w trakcie budowy, jak również planowane.

KRYTERIA

Urban Quality Award 2011 premiuje projekty, które w szczególności poprzez swoje urbanistyczne, ale także architektoniczne, techniczne, przestrzenne, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne komponenty wnoszą wkład w przyszłościową, zrównoważoną i trwałą budowę miast.

Ocenie podlegają takie aspekty jak:
– kontekst urbanistyczny
– użytkowanie i różnorodność użytkowania
– twórczy wkład w planowanie przestrzeni miejskiej
– oferta przestrzeni publicznych lub przeznaczonych do publicznego wykorzystania
– wspieranie życia społecznego poprzez oferty rekreacyjne i kulturalne z
– uwzględnieniem zmian demograficznych
– względy ekologiczne: energia, klimat, woda, oszczędne wykorzystanie surowców
przyszłościowy potencjał rozwiązań komunikacyjnych

WYMAGANE DOKUMENTY

Projekt powinien zostać przedstawiony w zwięzłej, ale zrozumiałej formie w postaci następujących dokumentów:
arkusz projektowy
maks. dwa plakaty DIN A1 w formacie pionowym z prezentacją projektu na podstawie planów (300 dpi przy szerokości 240 mm w formacie tif lub jpeg), perspektywy, szkice, zdjęcia (maks. 10) itd.;
opis, maksymalnie trzy strony DIN A4;
DVD z arkuszem projektowym w formie pliku pdf do druku (300 dpi) i plakatem oraz dokumentem Word z opisem wraz z legendą do rysunków i informacjami o prawach autorskich do zdjęć ze zgodą na publikację w ramach prezentacji nagrody w materiałach prasowych i dokumentacji
Językiem konkursowym jest angielski.

PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ

Plakaty należy dostarczać w formie zwiniętej. Wszystkie przedkładane dokumenty należy opatrzyć pełnym adresem nadawcy, tak aby nie doszło do pomyłek, i dopiskiem Urban Quality Award 2011. Nadawcy oświadczają, że posiadają prawa do przesłanych zdjęć. W ramach dokumentacji konkursowej organizator może dysponować przedłożonymi dokumentami zarówno online, jak i w formie wydrukowanej. Materiały nie będą odsyłane.

Dopisek: Urban Quality Award 2011

Adres:
Technische Universität München
Fakultät für Architektur
Fachgebiet für Landschaftsarchitektur regionaler Freiräume
Emil-Ramann-Straße 6
85350 Freising Weihenstephan
Germany

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2011 (data stempla pocztowego lub dowód otrzymania)

JURY

Wstępnego sprawdzenia i selekcji przedłożonych prac dokonają naukowcy z Technicznego Uniwersytetu w Monachium pod kierownictwem prof. dr Sörena Schöbla, z katedry architektury krajobrazu regionalnych przestrzeni publicznych. Z grona wstępnie wyselekcjonowanych projektów jury wybierze jednego zwycięzcę. Jury składa się z niezależnych ekspertów z Polski i Niemiec. Jury będzie podejmowało decyzje na podstawie większości głosów. Decyzje te będą ostateczne i bez możliwości dochodzenia roszczeń na drodze prawnej.

Członkowie jury:
prof. Klaus Daniels, Monachium/Darmstadt
prof. Sophie Wolfrum, Monachium
Robert Schäfer, Monachium
Ewa Porębska, Warszawa
Krzysztof Domaradzki, Warszawa

NAGRODA PIENIĘŻNA

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 euro.
Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagrody. O wykorzystaniu nagrody decydują zwycięzcy w porozumieniu ze swoimi inwestorami i architektami.
Jury może nominować maksymalnie pięć przedłożonych projektów i prac do rundy finałowej. Wszyscy nominowani otrzymają wyróżnienie.

PRZEKAZANIE NAGRODY

Nagroda zostanie przekazana podczas uroczystości w dniu 29 listopada 2011 we Frankfurcie nad Menem.

KONTAKT W PRZYPADKU PYTAŃ
Eurohypo AG
Imke Schiller
Tel.: +49 (0) 69 25 48 – 2 1429
E-Mail: imke.schiller@eurohypo.com
www.urbanqualityaward.com

pismo

Think Space – drugi konkurs

Društvo Arhitekata Zagreba uruchamia drugi konkurs w ramach cyklu Think Space. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Think Space są granice.

Aby móc zapytać o przestrzeń jako projekcję, a zarazem formę maskowania i definiowania warunków lokalnych w globalnym kontekście, Eva Franch Gilabert, gościnny kurator programu i dyrektor Storefront for Art and Architecture w Nowym Jorku zaproponowała powrót do konceptualnej przestrzeni pozwalającej ustanowić różnicę: granicy.

Drugi konkurs w ramach Think Space został opracowany przez Teddy’ego Cruza, gwatemalskiego architekta i dyrektora znajdującego się w San Diego estudio teddy cruz, a jego prace wyrastają z ramy wypracowanej w The Political Equator. Drugi konkurs ma stanowić wyzwanie dla architektów do tego, aby przemyśleć problem Nowej Globalnej Granicy poprzez ukazanie konfliktu między regionami granicznymi jako operacyjnego narzędzia do ponownego zaprojektowania nowych modeli koegzystencji.

Ten konkurs wymaga krytycznych obserwacji regionów granicznych jako laboratoriów, w których powstać mogą nowe wzorce urbanizacji i demokratyzacji. Owe krytyczne punkty pozwalają uwypuklić politykę migracyjną i obywatelską, pracę i nadzór, napięcia pomiędzy rozprzestrzenianiem się i zagęszczaniem zabudowy, formalnym i nieformalnym urbanizmem, biedą i bogactwem oraz kolizje pomięzdy naturalnymi systemami a polityczną jurysdykcją. Konflikt staje się tutaj operacyjnym narzędziem służącym do przemyślenia praktyk artystycznych.
Teddy Cruz

Termin nadsyłania prac upływa 26 kwietnia 2011 o godz. 23:59 CET.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Think Space 10 maja 2011.
Wpisowe do 12 kwietnia: 220 HRK / 30 EUR, między 13 a 26 kwietnia: 330 HRK / 45 EUR

Więcej szczegółów na stronie Think Space.

pismo

Think Space – termin nadsyłania prac na konkurs

Informujemy, że termin nadsyłania prac na pierwszy z serii czterech koncepcyjnych konkursów architektonicznych w ramach zagrzebskiego programu “Think Space”, dotyczący granic miejskich upływa dn. 8 lutego 2010 r.

Kuratorem tej edycji będzie Eva Franch Gilabert, dyrektor Storefront for Art and Architecture w Nowym Jorku, architektka poruszająca się również na obszarach sztuki wideo i instalacji.

Przewodniczącym jury konkursowego jest Shohei Shigematsu, dyrektor nowojorskiego oddziału Office of Metropolitan Architecture.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
I nagroda – 1000 EUR
II nagroda – 700 EUR
III nagroda – 350 EUR

Rezultaty zostaną ogłoszone 8 marca br.

pismo

Think Space w Zagrzebiu

Z przyjemnością informujemy, że objęliśmy patronatem medialnym projekt architektoniczny “Think Space” organizowany przez Društvo Arhitekata Zagreba (DAZ, Zagreb Society of Architects). “Think Space” jest projektem mającym trwać przez cały rok 2011. W założeniu organizatorów składać ma się z czterech koncepcyjnych konkursów architektonicznych. W tym roku tematem przewodnim konkursu są granice, a tematy poszczególnych kwartalnych konkursów mają się odnosić do geopolitycznego, ekologicznego, urbanistycznego i etycznego wymiaru pojęcia “granica”.

“Think Space” nawiązuje do rzadkiej w Europie tradycji organizowania corocznych konceptualnych konkursów dla architektów. Każdy z cząstkowych konkursów ma swojego kuratora oraz głównego jurora. Całość projektu zostanie zakończona w listopadzie – wtedy to odbędzie się wręczenie nagród i podsumowująca “Think Space” konferencja naukowa.

Zapraszamy do przyglądania się działaniom naszych chorwackich partnerów!