pismo

Codzienność kręci – program konferencji

Przedstawiamy program II Konferencji Kulturoznawczej “Codzienność kręci”, którą swoim patronatem objął “Autoportret”. Konferencja rozpocznie się już za trzy dni!

28 września (wtorek)

9.00-9.30 – Otwarcie konferencji
9.30-11.00 – Część I Antropologia codzienności
moderator: prof. dr hab. Tomasz Szlendak

* prof. dr hab. Roch Sulima Moda na codzienność
* prof. dr hab. Wojciech Burszta Rewolucja życia codziennego: Vaneigem dzisiaj
* dr Krzysztof Piątkowski Życie codzienne – prywatność i historia

11.00-11.30 – przerwa
11.30-13.00 – Część II Zmysły i codzienność
moderator: prof. dr hab. Wojciech Burszta

* prof. dr hab. Mirosław Duchowski Obrazy z codzienności
* dr Mirosław Pęczak Muzyka jako fonosfera
* mgr Weronika Ślęzak-Tazbir Co nam kręci w nosie? Zapachy codzienności jako przedmiot zainteresowania badaczy

13.00-13.30 – przerwa
13.30-15.00 – Część II Panel dyskusyjny Dyskusja o języku codziennym
Uczestnicy: prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (moderator), prof. dr hab. Jacek Warchala, dr Jacek Wasilewski, red. Bartek Chaciński (Polityka)

15.00-17.00 – przerwa
17.00-18.30 – Część IV Panel dyskusyjny Codzienność we współczesnej literaturze
Uczestnicy: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (moderator), prof. dr hab. Piotr Śliwiński, Sylwia Chutnik, Tomasz Piątek

29 września (środa)

9.30-11.00 – Część I Codzienność miasta
moderator: prof. dr hab. Mirosław Duchowski

* prof. dr hab. Barbara Fatyga Obserwatorium Żywej Kultury. A może by tak najpierw porozmawiać o metodzie?
* prof. dr hab. Tomasz Szlendak Seksualność i codzienność miasta
* dr Elżbieta Anna Sekuła Po-wolność. Inny rytm metropolii

11.00-11.30 – przerwa
11.30-13.00 – Część II Codzienność zachowań
moderator: prof. dr hab. Roch Sulima

* prof. dr hab. Marek Krajewski Zwyczajne szaleństwo
* dr hab. Krzysztof Olechnicki Codzienność jedzenia. O powszednim warzeniu, zakwaszaniu i wędzeniu albo kulturowej walce z brakiem smaku
* dr Mariusz Czubaj Po godzinach, czyli 12 dołków Tigera Woodsa

13.00-13.30 – przerwa
13.30-15.00 – Część III Codzienność migracji
moderator: prof. dr hab. Barbara Fatyga

* mgr Sylwia Urbańska Zglobalizowana niewolnica. Codzienność kobiet migrujących
* mgr Filip Pazderski Codzienne zmagania imigranta z integracją w Polsce w perspektywie sytuacji w wybranych krajach europejskich
* dr Krystyna Piątkowska W zasięgu wzroku, słuchu lub węchu. Kody niezsynchronizowane

15.00-17.00 – przerwa
17.00-18.30 – Część IV Panel dyskusyjny Jak nie pisać reportaży
Uczestnicy: Ewa Wilk (moderator, Polityka), Edyta Gietka (Polityka), Wojciech Tochman (Gazeta Wyborcza), Katarzyna Surmiak-Domańska

30 września (czwartek)

9.30-11.00 – Część I Codzienność w telewizji
moderator: dr Mirosław Pęczak

* prof. dr hab. Wiesław Godzic Celebryta ekranowy – celebryta codzienny
* dr Arkadiusz Karwacki Codzienność w terenie zdegradowanym, a niecodzienność przekazu medialnego
* mgr Mateusz Halawa Codzienność z telewizorem w domu Polaka

11.00-11.30 – przerwa
11.30-13.00 – Część II Codzienność internetu
moderator: prof. dr hab. Wiesław Godzic

* mgr Piotr Majewski Antyczny władca poszukuje przyjaciół na Facebooku. Codzienne praktyki odtwarzania narodu w przestrzeni Internetu
* dr Mirosław Filiciak Współ-internety codzienności, czyli co etnografia ma do powiedzenia medioznawstwu?
* mgr Edwin Bendyk Proteuszowa tożsamość, czyli codzienne odtwarzanie siebie w sieci

13.00-13.30 – przerwa
13.30 – podsumowanie i zakończenie konferencji – prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

pismo

Codzienność kręci

“Autoportret” objął swoim patronatem kolejną inicjatywę – tym razem jest to II Konferencja Kulturoznawcza Codzienność kręci – kultura codzienności, codzienność kultury, która odbędzie się w dniach 28-30 września w Bibliotece Elbląskiej. Konferencja jest organizowana przez Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida i Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa przy współpracy tygodnika „Polityka” oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Patronat honorowy nad sesją sprawują minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

W 2008 roku odbyło się pierwsze z cyklu sympozjów poświęconych diagnozie kultury. Konferencja „Moda na obciach – co Polacy robią z kulturą popularną?”, która zyskała poparcie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez jej współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”, cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowisk naukowych, twórców i animatorów kultury, dziennikarzy oraz działaczy samorządowych.

Tegoroczna konferencja (poprzednia, zorganizowana w 2008 roku nosiła tytuł Moda na obciach – co Polacy robią z kulturą popularną?) nawiązuje swą tematyką do kilku badań prowadzonych w ostatnich latach przez środowiska polskich badaczy społecznych. Organizatorzy chcą sprawdzić, na ile tradycyjne pojęcia i metody analityczne zdają egzamin w konfrontacji ze zmianami zachodzącymi we współczesnej kulturze – okazuje się bowiem, że to co nazywamy „uczestnictwem w kulturze” przyjmuje dzisiaj zupełnie odmienne formy, aniżeli komentowanie i tworzenie różnorodnych baz danych.

Kultura jest dzisiaj „bliska ciału”, co oznacza, że stała się istotnym wymiarem naszego życia codziennego. Poszczególni prelegenci zdadzą sprawę z owego nowego oblicza kultury, zajmując się jej wymiarem socjologicznym, antropologicznym, psychologicznym, językoznawczym oraz artystyczno-estetycznym.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie konferencji.

Zapraszamy!

debaty

Rewitalizacja z animacją

9 i 10 marca br. Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny na warszawskiej Pradze było miejscem konferencji pt. „Rola rewitalizacji społecznej w aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych”. Organizatorami były Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego działający w ramach Centrum Projektów Europejskich oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Pierwszy dzień poświęcony był ministerialnemu programowi wsparcia dla inicjatyw rewitalizacyjnych oraz przykładowi Pragi, jako dzielnicy, dla której proces ożywania właśnie się rozpoczął. Drugi dzień zdominowały organizacje pozarządowe i tematyka społeczna – w myśl słusznej zasady, że bez animacji nie ma rewitalizacji. Odnowa zaniedbanych przestrzeni musi przebiegać równolegle z poprawą jakości życia mieszkańców. Jeżeli zainwestujemy wyłącznie w poprawę infrastruktury miejskiej, zakorzenione i zżyte społeczności zostaną wyparte przez nowych mieszkańców, a budowane przez lata więzi i lokalne tradycje – stracone na zawsze.

Dla prowadzącej ten blog cennym doświadczeniem z konferencji, obok wątku praskiego i dynamicznego panelu poświęconego obywatelskiej niechęci wobec konsultacji społecznych, był poranny spacer po ulicach starej Pragi. Zaniedbane bramy, zniszczone budynki, ale i ładne proporcje ulic, tajemnicze podwórka i brak krzykliwości stołecznego centrum. Pomysłowe, choć na niewielką skalę, działania rewitalizacyjne już widać: mellina sztuki (!), kawiarenki i pracownie. Oraz dwumetrowy pajączek – na szczęście.

debaty

Krakowianie, poznaniacy i przestrzeń publiczna

ręka plan „Publiczna wartość przestrzeni w demokratycznym państwie” to tytuł konferencji, która odbyła się w sobotę 21 listopada br. w auli Collegium Novum UJ. Prelegentami byli znani urbaniści (wśród nich osoby tak zasłużone dla rozwoju praktyk partycypacyjnych, jak prof. Krystyna Pawłowska i prof. Krzysztof Skalski) oraz członkowie organizacji zajmujących się przestrzenią publiczną Krakowa (Konfederacja „Cracovia Urbs Europaea”, „Stowarzyszenie 10 czerwca”). Szkoda, że wydarzenie nie miało właściwej dla swojej rangi promocji – uniwersytecka aula była wypełniona zaledwie w połowie.

W tym samym dniu w Poznaniu odbyły się pierwsze w Polsce konsultacje społeczne przeprowadzone metodą deliberative polls (sondaże obradowe), pod kierunkiem autora metody, prof. Jamesa Fishkina z Uniwersytetu Stanforda. Władze Poznania zapytały 150 mieszkańców miasta o ich opinię na temat przyszłości stadionu Lecha po Euro 2012. Pierwsze efekty sondażu ogłoszono po dwóch dniach w prasie.

debaty

Turning great ideas into great public spaces

1 i 2 października uczestniczyłam w konferencji „Turning great ideas into great public spaces” zorganizowanej w Nowej Hucie przez Project for Public Spaces i Fundację „Partnerstwo dla Środowiska”. Miejsce spotkania osób i organizacji, którym bliska jest idea partycypacji społecznej w planowaniu przestrzeni publicznych, nie było przypadkowe. Aleja Róż w Nowej Hucie jest flagowym przedsięwzięciem Urzędu Miasta Krakowa w Miejskim Programie Rewitalizacji. Zastosowanie metody PPS pokazano na przykładach bardzo zróżnicowanych: zarówno pod względem rozmachu (park miejski w amerykańskiej metropolii i plac zabaw w małym europejskim miasteczku) oraz geograficznym (Waszyngton i Gilijan w Kosowie).

O ile pierwszy dzień konferencji był dniem prezentacji dużych przedsięwzięć, drugi upłynął pod znakiem działań lokalnych. Finałem było ćwiczenie praktyczne: badanie północnego krańca Alei Róż pod kątem przyjaznego mieszkańcom przeorganizowania tej przestrzeni publicznej.

Poza prezentacjami dotyczącymi udziału mieszkańców w planowaniu przestrzeni Nowej Huty (prezentacje MIK i Forum dla Nowej Huty) ważnym polskim akcentem konferencji była prezentacja polskiego tłumaczenia publikacji PPS na temat partycypacji społecznej „Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych”.

Ogólną konkluzją prezentacji, rozmów i warsztatów stało się zgodne przekonanie uczestników, że główną barierą we wdrażaniu działań partycypacyjnych są procedury administracyjne, które nie zachęcają urzędników do angażowania mieszkańców w proces planowani przestrzeni a obywateli często skutecznie zniechęcają.