pismo

Sztuka po przejściach

Z przyjemnością informujemy naszych Czytelników, iż objęliśmy patronatem medialnym festiwal “Sztuka po przejściach” odbywający się we Wrocławiu od 17 listopada do 17 grudnia br.

Festiwal “Sztuka po przejściach” jest drugą edycją szeroko zakrojonego projektu kulturalnego, którego celem jest przybliżenie polskim odbiorcom sztuki dawnego bloku wschodniego – w pewien sposób powiązanej ze sobą, chociażby z powodu podobnych doświadczeń polityczno-społecznych, a jednak odrębnej i zmierzającej w różnych kierunkach. Celem działań jest zarysowanie poszczególnych tendencji w sztuce po ’89 roku. Rok ’89 stawi dla organizatorów cezurę i swoisty punkt przekroczenia, który dla niektórych artystów miał duże znaczenie (wpływając wyraźnie na ich twórczość), a dla innych pozostał odległym i dość abstrakcyjnym śladem przeszłości. W jaki sposób artyści odnaleźli się w ekspansywnym kapitalizmie, jeśli doświadczyli wcześniej życia w ustroju socjalistycznym? Jak do tego rodzaju doświadczeń i tropów w twórczości narodowej odnoszą się artyści, którzy innej – poza kapitalistyczną – rzeczywistości nie znają?

Festiwal będzie realizowany w ramach działalności wrocławskiej Galerii Mieszkanie Gepperta prowadzonej przez Fundację ART TRANSPARENT od 2007 roku.

Projekt “Sztuka po przejściach” jest interdyscyplinarnym festiwalem kulturalnym, który dotyczy szeroko pojętej aktywności artystycznej na terenie Środkowej i Wschodniej Europy. Projekt obejmuje państwa byłego bloku wschodniego, zatem punktem wyjścia są tutaj przemiany społeczno-polityczne po roku ’89. Festiwal ma stać się przestrzenią podwójnej konfrontacji: (1) narodowej, czyli powinien wzajemnie przybliżyć – artystom, uczestnikom, widzom – procesy transformacji sztuki i sztukę w poszczególnych „małych ojczyznach”, oraz (2) artystycznej – między artystami „różnego doświadczenia”, które determinuje ich sposób patrzenia na świat, własną twórczość, przestrzeń publiczną i prywatną, sztukę krytyczną.

Zapraszamy do uczestnictwa w festiwalu – szczegółowy program i wszystkie informacje znajdują się tutaj.

pismo

Forum dla poszukujących. Slot Art Festiwal w Lubiążu

Do leżącego między Legnicą a Wrocławiem pocysterskiego klasztoru w Lubiążu w ciągu roku nie zagląda zbyt wielu turystów. Dopiero w lipcu miejsce to na kilka dni przeżywa prawdziwe oblężenie. Wszystko za sprawą festiwalu artystycznego SLOT. Jeżeli powiemy tu, że składają się nań liczne koncerty, przedstawienia, warsztaty, DKF-y, seminaria – nie wyjaśni to jeszcze wyjątkowości tej imprezy. O wszystkich sekretach opowiada Państwu Michał Wojciechowski.

Forum dla poszukujących – pdf do pobrania