pismo

Teoria i praktyka

Farkas Molnár odegrał kluczową rolę nie tylko w węgierskiej, ale szerzej: we współczesnej architekturze. Dążył do stworzenia budynków mieszkalnych, które łączyłyby w sobie nowoczesność stylu, funkcjonalność oraz ekonomię środków, a przez to były dostępne również dla ludzi niezamożnych. Opowieść o nowatorskich rozwiązaniach architektonicznych, polityce i idealizmie.

Teoria i praktyka – pdf do pobrania