pismo

Prawo do przestrzeni – debata

Blank white book w/path

Redakcja kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” zaprasza na debatę o prawie do miasta w praktyce.
Głośne lamenty nad katastrofalnym stanem polskiej przestrzeni dobiegają z wielu stron. Często jednak, by zaszła zmiana, brakuje języka, w którym można się porozumieć w gronie różnych stron „grających” o miasto. Narzędzi dialogu dostarcza w bardzo przystępny sposób „Anty-Bezradnik: prawo do miasta w działaniu” Lecha Merglera, Kacpra Pobłockiego i Macieja Wudarskiego (w całości dostępny w sieci: http://publica.pl/teksty/anty-bezradnik-wydany)
„Autoportret” zajmuje się przestrzenią jako fenomenem kultury, zawsze jednak wychodząc w swej refleksji od przestrzeni fizycznej. Jednak obok namysłu i refleksji ważne jest podejmowanie działań, które prowadzą do pozytywnych zmian w miastach i pozwolą obywatelom odgrywać podmiotową rolę w decydowaniu o przestrzeni, która ich dotyczy, niezależnie od skali.
O prawie do miasta, partycypacji społecznej, demokracji, polityce, konfliktach i przestrzeni rozmawiać będą:
Lech Mergler (stowarzyszenie My Poznaniacy, współautor „Anty-Bezradnika”)
Paweł Hałat (stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto)
Spotkanie poprowadzi Dorota Leśniak-Rychlak (redaktorka naczelna „Autoportretu”)
13 grudnia 2013 (piątek), godz. 18.00
MOCAK, ul Lipowa 4, Kraków

WYDAWCA:
Biblioteka Res Publiki Nowej
Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 5
Publikacja jest wynikiem projektu „Anty-Bezradnik przestrzenny”
realizowanego przez Stowarzyszenie MY-POZNANIACY,
finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego

pismo

Nadzieja na uczestnictwo. Z Krzysztofem Nawratkiem rozmawia Dorota Leśniak-Rychlak

Nadzieja na uczestnictwo – z Krzysztofem Nawratkiem rozmawia Dorota Leśniak-Rychlak from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Współczesna architektura śląska

pismo

Partycypacja i partycypacja

Z przyjemnością informujemy, że najnowszy numer „Autoportretu” jest już
w sprzedaży. Przedstawiamy okładkę oraz spis treści numeru.

 

 

Autoportret
2[37]/2012
Partycypacja i partycypacja

więcej »

pismo

Tożsamość w Radiu Kraków – podcast

Udostępniamy nagranie wczorajszego “Koła Kultury”, audycji Justyny Nowickiej, w której redaktorzy “Autoportretu” opowiadali o najnowszym numerze.

[audio:http://archiwum.autoportret.pl/wp-content/uploads/2012/03/Autoportret-36-Tozsamosc-po-89.mp3|titles=Autoportret 36 – Tozsamosc po 89]
pismo

Tożsamość w Radiu Kraków

Zachęcamy wszystkich do nastawienia dzisiaj radioodbiorników na Radio Kraków. Między godziną 21:00 a 22:00 gośćmi Justyny Nowickiej będą redaktorzy “Autoportretu”, Dorota Leśniak-Rychlak i Michał Choptiany, którzy opowiedzą o najnowszym numerze “A”.

Radia Kraków można słuchać pod tymi częstotliwościami na terenie Małopolski oraz w internecie.