pismo

RZUT Poziomy/5 – Zmiana / Rozwój

Zachęcamy Czytelników „Autoportretu” do udziału w piątym spotkaniu z cyklu RZUT Poziomy, którego współorganizatorami
są Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi oraz klubokawiarnia Owoce i Warzywa.

Rozmowa odbędzie się w czwartek 14 czerwca, a wezmą w niej udział przedstawiciele prężnie działających ośrodków designu: Design Centrum Kielce, Design Silesia oraz Fundacja SPOT. Zaproszeni goście będą się dzielić swoimi doświadczeniami
i refleksjami dotyczącymi kształtowania świadomości wzorniczej
w Polsce; reprezentowane przez nich ośrodki kreatywności łączy wspólna misja, jednak każdy z nich realizuje ją w nieco inny sposób. Spotkanie pozwoli bliżej przyjrzeć się aktualnej kondycji polskiego designu oraz jego oddziaływaniu.
Dyskusję z zaproszonymi gośćmi poprowadzi Igor Gałązkiewicz.

Cykl RZUT Poziomy jest objęty patronatem „Autoportretu”.


RZUT Poziomy/05
Design Centrum Kielce, Design Silesia, Fundacja SPOT.
Zmiana / Rozwój

Design Centrum Kielce – nowe centrum promujące design, pragnące skupić wokół siebie najlepszych projektantów i studentów z kraju i zagranicy, by zaproponować nowe spojrzenie na wzornictwo oraz wspierać jego rozwój. Główną ideą centrum jest umocnienie i promocja ruchu łączącego sztukę i design. Działania DCK skierowane są do międzynarodowej branży designu, jak również do publiczności polskiej. DCK realizuje swoją misję w ramach Ośrodka Edukacyjno – Kulturalnego i Galerii Sztuki. Specjalizuje się w dziedzinie ceramiki; dzięki możliwościom Studia Ceramicznego designerzy i artyści z Polski i zagranicy będą mogli doskonalić tu swój warsztat.

Design Silesia – unijny projekt, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a partnerami Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, instytucja kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Zamek Cieszyn. Przedsięwzięcie promuje społeczną funkcję designu jako narzędzia tworzenia jego użytkownikom równych szans udziału we wszystkich dziedzinach życia.
W podejmowanych działaniach wspiera studentów, projektantów, lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowiska akademickiego i samorządowców, którzy chcą wykorzystać design do wprowadzania zmian w najbliższym otoczeniu.

Fundacja SPOT – działa w interdyscyplinarnych przestrzeniach poznańskiego SPOT. Zajmuje się „edukacją poprzez sztukę”, organizując i promując warsztaty, kursy, wykłady, spotkania, dyskusje, wystawy. Wydarzenia organizowane przez Fundację SPOT. łączą różne dziedziny sztuki i proponują niekonwencjonalne sposoby ich prezentacji. Fundację tworzy grono osób zaangażowanych w promocję kultury i sztuki, które zaprasza wszystkich chętnych do współtworzenia ciekawych artystyczno-kulturalnych zdarzeń.

Czas: 14.06.2012, godz. 18.30
Miejsce: Klubokawiarnia Owoce i Warzywa, Łódź, ul. Traugutta 9

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

www.facebook.com/RZUTpoziomy
www.designcentre.pl
www.owoceiwarzywa.com

(Na podstawie materiałów nadesłanych przez organizatorów)