pismo

Goetheanum

Obok architektury organicznej istnieje pokrewny kierunek zwany architekturą antropozoficzną. Wzorcem, do którego odnoszą się wszyscy twórcy tego nurtu, jest położony niedaleko Bazylei gmach Goetheanum powstały z inicjatywy twórcy antropozofii, Rudolfa Steinera. Charakterystyczne dla architektury antropozoficznej wielkie, nieregularne, samotnie stojące budynki wyróżniają się z otoczenia, a jednocześnie z nim harmonizują. Ich podstawową funkcją miało być umożliwienie człowiekowi ponownego odkrycia świata duchowego.

pismo

Zasada rozwoju form

Duński architekt Erik Asmussen również uważał się za artystę-rzemieślnika. Jego stworzone w duchu antropozoficznym projekty pokazują, w jaki sposób architektura może nawiązywać i uzupełniać krajobraz, a także korespondować z kulturą. O architekcie, który marzył, aby zaprojektowane przez niego budowle można było odbierać wszystkimi zmysłami, pisze Dariusz Śmiechowski.