pismo

Architectourism 01 – Hiszpania

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą częścią cyklu przewodników zatytułowanych Architectourism, która ukazała się kilka dni temu w wydawnictwie ZOCO. Przewodnik jest poświęcony Hiszpanii i prezentuje 100 współczesnych realizacji architektonicznych zlokalizowanych w ośmiu regionach kraju. We wprowadzeniu do publikacji autorzy przewodnika, Bartosz i Michał Haduchowie (grupa projektowa NArchitekTURA) zarysowują obszerną panoramę nowego pejzażu architektonicznego Hiszpanii; albumowej w charakterze prezentacji obiektów towarzyszą mapki pozwalające zwiedzającym płynnie się poruszać zarówno w przestrzeni realnej, jak i w przestrzeni przewodnika.