pismo

Język i przestrzeń w Bunkrze Sztuki

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promujące nr 1/2011 naszego kwartalnika, który lada moment opuści drukarnię!

Czas: środa, 13 kwietnia 2011 r.
Miejsce: Bunkier Sztuki w Krakowie

W spotkaniu udział wezmą: Michał Choptiany, Krzysztof Korżyk i Andrzej Tobis.
Prowadzenie: Rafał Motriuk

Przeszło dwieście lat temu w szkicu zatytułowanym O pokrewieństwie języków Wilhelm von Humboldt zadawał pytania o różnicę pomiędzy językami oraz o źródło tej różnorodności. Choć od czasu, gdy Humboldt napisał te słowa, przeszliśmy kilka mniejszych i większych rewolucji i zwrotów naukowych, a nasza wiedza o języku (językach) niewątpliwie wzrosła, pytania, które niemiecki uczony zadał, pozostają w dalszym ciągu zadziwiająco aktualne. Problem postawiony przez Humboldta doskonale widać na przykładzie relacji przestrzeń-język, która obejmuje nie tylko różnice pomiędzy poszczególnymi, współtworzącymi różne kultury językami a ich stosunkiem do przestrzeni rozumianej zarówno fizycznie, jak i metaforycznie, ale także na przykładzie różnych profesjonalnych dyskursów: inaczej o przestrzeni będzie mówił matematyk, inaczej będą ją traktować kulturoznawcy, inaczej wypowiadać się będzie na jej temat architekt czy urbanista. Zarówno różnice międzykulturowe, jak i profesjonalizacja języka przestrzennego są zaledwie kilkoma zagadnieniami, które zostały poruszone w najnowszym numerze „Autoportretu”, a relacje między przestrzenią, jej postrzeganiem i językiem (językami), które ją odzwierciedlają, są o wiele bardziej skomplikowane.

Na spotkanie wstęp wolny.

pismo

Autoportret 33 już się drukuje

Drodzy Czytelnicy!

Najnowszy numer “Autoportretu” (“Język i przestrzeń”) poszedł dzisiaj do drukarni – już niedługo znajdziecie go w salonach empik i Waszych skrzynkach pocztowych, a tymczasem przedstawiamy spis treści numeru:

O językowych aspektach doświadczania przestrzeni Krzysztof Korżyk
Trefusis nie czuje się zbyt dobrze Stephen Fry
Pojmowanie przestrzeni w różnych kulturach Stephen C. Levinson
Świat – miejsce dla słowa z Andrzejem Tobisem rozmawia Magdalena Mazik
Neurologiczna organizacja myślenia przestrzennego i języka Anjan Chatterjee
Ku granicom języka Michał Choptiany
Haus Wittgenstein. Notatki Bernhard Leitner
Język i jego sobowtóry Szymon Wróbel
Zbieżność przestrzeni i języka w językach miganych Karen Emmorey
O przestrzeni w komunikacji czeskich niesłyszących Alena Macurová
Ma: pustka w przestrzeni chińskiej i japońskiej Agostino de Rosa
Oko języka – architektura roz-patrzona według Claude’a Nicolasa Ledoux Dorota Jędruch
Pisanie jaskiniowe (Cave writing) Monika Górska-Olesińska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego