Raport z konsultacji społecznych na temat zagospodarowania przestrzennegoulicy Krupniczej oraz ulic w najbliższym sąsiedztwie (Czysta, Dolnych Młynów)