Program „Autoportret. Debaty” zajmuje się wypracowywaniem nowej metody partycypacji społecznej w dziedzinie kształtowania przestrzeni publicznej. Założeniem tej metody jest tworzenie skutecznych narzędzi komunikacji między mieszkańcami, którzy chcą mieć wpływ na sposób zagospodarowania swojego otoczenia, władzami lokalnymi, które są odpowiedzialne za inwestycje oraz architektami – autorami konkretnych projektów.

więcej o programie „Autoportret. Debaty”debaty

Co z Krupniczą?

Inicjatywa Nowa Krupnicza to szereg działań zmierzających do poprawy jakości mieszkania, pracy i rekreacji na tej ulicy oraz w najbliższym sąsiedztwie (Czysta, Dolnych Młynów). Inicjatywa jest ruchem obywatelskim wspieranym przez instytucje i organizacje (Małopolski Instytut Kultury, Biuro Inicjatyw Społecznych, Bunkier Sztuki, Fundacja SPLOT, Kraków Miastem Rowerów) oraz całe grono wolontariuszy.
W sobotę, 22 września w Bunkrze Sztuki odbyły się konsultacje społeczne (w formie warsztatów), w których uczestniczyło ponad 20 osób. Podczas kilkugodzinnego spotkania powstały konkretne pomysły związane z ruchem kołowym i pieszym, zielenią i małą architekturą. Warsztaty poprzedziła ankieta (wypowiedziało się w niej ponad 300 osób) badająca oczekiwania i potrzeby mieszkańców, przechodniów i osób pracujących na Krupniczej i w okolicy. Rezultaty debaty społecznej, zarówno badania ankietowego jak i sobotnich konsultacji, zostaną zawarte w raporcie przygotowywanym przez MIK. Dokument ukaże się wkrótce.
Jednym z częściej zgłaszanych postulatów była reaktywacja święta ulicy Krupniczej. Jakby w odpowiedzi na tę potrzebę, po sobotnich konsultacjach, Inicjatywa zaprosiła mieszkańców i gości ulicy na Podwieczorek na Krupniczej. Część ulicy między Bagatelą a Loretańską była tego dnia zamknięta dla ruchu i zamieniła się w miejsce piknikowe – ze stołami, leżakami i poczęstunkiem.

debaty

ArtZONA w Nowej Hucie

23 kwietnia 2012 r. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie odbyła się prezentacja wyników badań społecznych przeprowadzonych na terenie Nowej Huty oraz przedsięwzięcia pod nazwą ArtZONA. Jest to inwestycja realizowana na terenie Nowej Huty przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida jako część projektu RENEWTOWN. NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE. ArtZONA (czyli rewitalizowany budynek Sali Tańca na osiedlu Górali) już wkrótce stanie się miejscem spotkań mieszkańców miasta
z nową sztuką i jej twórcami.
Mieszkańcy zwykle żywo reagują na wyniki badań dotyczące ich samych. Często z ich doświadczeń wynikają wnioski inne od tych, do jakich doszli badacze. W tym przypadku było podobnie. Jednak, nawet za cenę pewnego chaosu w dyskusji, warto o tych wynikach rozmawiać, zwłaszcza w kontekście nowej inwestycji, jaką jest Art.ZONA.

debaty

Naprawmy to!

Wystartował serwis krakow.naprawmyto.pl, przy pomocy którego mieszkańcy miasta Krakowa mogą zgłaszać wszelkie problemy i usterki, jakie zauważą w swoim najbliższym otoczeniu.

Zgłoszenia mogą dotyczyć takich obszarów jak infrastruktura (np. dziury w drogach, niedziałające światła), czystość publiczna (np. nieuprzątnięte śmieci), bezpieczeństwo (np. brak pasów na niebezpiecznych przejściach, doświetlanie niebezpiecznych miejsc), czy źle działające usługi publiczne (np. wywóz śmieci, niesprzątnięte wały przeciwpowodziowe). Można to zrobić w prosty sposób, poprzez stronę internetową lub aplikację na urządzenia mobilne – do ściągnięcia ze strony krakow.naprawmyto.pl Każde zgłoszenie jest rejestrowane w systemie, a odpowiedni komunikat przekazywany do instytucji publicznych odpowiedzialnych za daną kwestię.

Projekt ma charakter pilotażowy, bierze w nim udział 11 wybranych miast i 1 powiat. W Krakowie realizowany jest przez Fundację Plan C wraz z partnerami – stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska oraz Federacją Związków Gmin i Powiatów RP. Inicjatorem i fundatorem budowy serwisu jest Fundacja im. Stefana Batorego. Za koordynację prac nad powstaniem serwisu odpowiada Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

debaty

Zszywanie miasta Łodzi

5 i 6 listopada br. odbyły się w Łodzi warsztaty planowania przestrzennego w ramach projektu „Zszywanie miasta”. Jego organizatorem jest Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Łodzi we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Główni uczestnicy projektu to zespoły specjalistów z różnych dziedzin – architekci, urbaniści, plastycy, socjologowie i animatorzy kultury.

Przewidziano także udział mieszkańców: w sobotę, 5 listopada, w sali obrad łódzkiego magistratu odbyły się warsztaty urbanistyczne dla łodzian. Przyszło ponad sto osób chcących mieć swój udział w decydowaniu o tym, jak powinna wyglądać Łódź między jej historycznym centrum a nową dzielnicą.
W drugim etapie projektu (od 7 listopada do 4 grudnia) zespoły opracują koncepcje zagospodarowania okolic Nowego Centrum wraz z ich graficznymi i multimedialnymi prezentacjami. W trzecim etapie uczestnicy zaprezentują te pomysły i, z udziałem mieszkańców, wybiorą najciekawszy.

debaty

Polecamy stronę internetową “Decydujmy razem”

Polecamy stronę internetową tego projektu, a szczególnie ciekawy katalog dobrych praktyk, z których wiele odnosi się do partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznych. O samym projekcie pisaliśmy już na tym blogu. Jest to pilotaż, mający za cel budowanie i testowanie mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach na terenie całej Polski. Chodzi w nim także o upowszechnienie sprawdzonych modeli współdecydowania mieszkańców z samorządami lokalnymi, dostarczenie społecznościom i władzom narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnokrajowego systemu jej wspierania.

debatypismo

Miejski Skaner Wyborczy

Polecamy uwadze naszych Czytelników projekt Miejski Skaner Wyborczy będący jednym z owoców Pierwszego Kongresu Ruchów Miejskich, który odbył się 18-19 czerwca br. w Poznaniu z inicjatywy Stowarzyszenia My-Poznaniacy. Obecnie zrzesza on organizacje z siedemnastu miast Polski.

Miejski Skaner Wyborczy to próba wspólnej debaty o sprawach miejskich z kandydatami do parlamentu. W Katowicach inicjatywa ta jest koordynowana przez portal NaszaPrzestrzen.pl, Inicjatywę Napraw Sobie Miasto oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides. Wyniki Miejskiego Skanera Wyborczego zostaną przedstawione w trakcie Kawiarenki Obywatelskiej, która odbędzie się 6 października 2011 r. w katowickim Teatrze Korez.

***

Poniżej podajemy przykładowe pytania zadawane kandydatom do parlamentu w ramach Skanera:

1. Czy zgadza się Pani/Pan, by mieszkańcy mieli ustawowo zapewnioną możliwość podejmowania wiążących decyzji w sprawie wydatków z budżetu miasta (wprowadzenie budżetu partycypacyjnego)?

2. Czy zgadza się Pani/Pan na ułatwienie mieszkańcom korzystania z referendum lokalnego poprzez obniżenie liczby podpisów, którą należy zebrać pod wnioskiem o przeprowadzenie go oraz poprzez obniżenie progu frekwencji?

7. Czy zgadza się Pani/Pan, aby wprowadzić obowiązek konsultowania z mieszkańcami założeń i koncepcji projektów planów miejscowych na etapie diagnozowania i wstępnych koncepcji tak, aby unikać licznych obecnie konfliktów, jakie powstają na ostatnim etapie tworzenia planów miejscowych kiedy to mieszkańcy składają uwagi pod presją czasu i już po zatwierdzeniu planu przez prezydenta miasta.

10. Czy potrzebne jest uchwalenie ustawy rewitalizacyjnej regulującej obowiązki gmin oraz źródła finansowania rewitalizacji, a także rolę dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacji?

Całość kwestionariusza znajdziecie tutaj.

debaty

Narzędzie partycypacji: badania w działaniu

„Decydujmy razem” to propozycja skierowana do władz samorządowych i społeczności lokalnych. Jest to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach na terenie całej Polski. Jego celem jest wypracowanie i upowszechnienie sprawdzonych modeli współdecydowania mieszkańców z jednostkami samorządów terytorialnych, dostarczenie społecznościom i władzom narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnokrajowego systemu jej wspierania. Liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
W ramach tego przedsięwzięcia 9 września odbyło się w Collegium Civitas (Warszawa) piąte seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych. Nosiło ono tytuł Badania w działaniu – partycypacyjny model poznania. Badania aktywne, którym poświęcono to spotkanie, angażują badanych (czyli członków danej społeczności) na równi z badaczami i wydają się być dalekie od założeń klasycznej socjologii. Dodajmy do tego jeszcze istotny fakt, iż celem owych działań, oprócz twardych danych i ich interpretacji, jest wspieranie partycypacji społecznej. Wystąpienia prelegentów (teoretyków i praktyków) zainspirowały słuchaczy do pytań i wyrażania wątpliwości. Badania partycypacyjne, choć sprawdzone w wielu krajach, nie są jeszcze w Polsce powszechne.

debaty

9 tez dla miasta

W czerwcu przedstawiciele 50 organizacji pozarządowych udali się przed ratusze miast polskich, między innymi Warszawy, Poznania i Gdańska. Na drzwiach tych instytucji umieścili listy 9 postulatów mówiące o tym, w jaki sposób i na jaką skalę obywatele powinni decydować o przyszłości swoich miast. Pomysł na opublikowanie tych postulatów na drzwiach urzędów zrodził się podczas spotkania organizacji pozarządowych 18 i 19 czerwca w Poznaniu. Do stolicy Wielkopolski przyjechali społecznicy z 17 miast, którzy twierdzą, że to mieszkańcy powinni mieć decydujący głos w niektórych sprawach dotyczących polityki miejskiej. Tak zrodził się Kongres Ruchów Miejskich.

debaty

Nowi mieszczanie tworzą miasto

27 czerwca w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie odbyło się spotkanie pod tytułem „Nowi mieszczanie. Klasa: średnia. Jakość: wyższa?”, dla którego pretekstem stała się wydana w tym roku publikacja Pawła Kubickiego zatytułowana “Nowi mieszczanie w nowej Polsce”. Jest to socjologiczny raport o tym, jak nowi mieszkańcy Wrocławia, Szczecina i Krakowa definiują pojęcie „mieszczanin” poprzez obywatelskie zaangażowanie w sprawy swojego miasta.

O tym, jak „nowi” tworzą miasto i jak się to ma do „starych” mieszkańców (a są to kategorie niezwiązane ani z wiekiem, ani z faktem urodzenia w danym mieście), rozmawiali paneliści: Bożena Gierat-Bieroń – adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, Paweł Kubicki – socjolog, autor raportu, Marta Skowrońska – warszawianka, reprezentująca Projekt Miejski oraz Andrzej Zdebski – prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Dyskusję moderował Rafał Romanowski – dziennikarz Gazety Wyborczej.
Sądząc po głosach publiczności, równie interesujące jak styl życia nowych mieszczan są losy rodzin od pokoleń zakorzenionych w Krakowie. Dlaczego zniknęły z zabytkowego centrum, jak widzą swoje miasto i czy mają pomysł, jak je współtworzyć? To zapewne temat na następny raport socjologiczny.

debaty

Czym są Komisje Dialogu Społecznego/Obywatelskiego?

10 marca br. w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone doświadczeniom warszawskich organizacji pozarządowych, związanym z tworzeniem i funkcjonowaniem Komisji Dialogu Społecznego. Działają one, zgodnie z zapisami Programu Współpracy, w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do zadań Miasta. Komisje pełnią funkcję ciała inicjatywno-doradczego i mają otwarty charakter, co oznacza, że każda organizacja pozarządowa może wziąć udział w spotkaniu komisji.

Opowiadał o tym Piotr Todys, wieloletni uczestnik jednej z takich komisji. Być może ze stołecznych doświadczeń skorzystają krakowskie NGO i urzędnicy miejscy. Prace nad utworzeniem podobnych gremiów – w Krakowie będą się one nazywały Komisjami Dialogu Obywatelskiego – trwają .Prawdopodobnie pierwszą ukonstytuowaną komisją będzie KDO do spraw rewitalizacji Nowej Huty.