Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/06”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Jadwiga Zimpel

absolwentka kulturoznawstwa, doktorantka w Zakładzie Kultury Miasta Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się problemami kultury współczesnej, przede wszystkim strategiami interpretacji przestrzeni miejskiej.
pismo

Miejsca, których nie ma

Przypatrując się współczesnym miastom, autorka dochodzi do wniosku, że najszybciej zmieniającym się w nich elementem są… billboardy. Przymocowane do fasad wchodzą z nimi w przelotne, krótkotrwałe związki i w coraz większym stopniu kształtują obraz metropolii. Co z tego dla nas wynika? Nawet nie podejrzewamy, jak wiele…

Tagi: