Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Anna Vetraková

studiowała germanistykę i historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy. Od 2009 r. jest doktorantką w Katedrze Historii tegoż wydziału. Zajmuje się badaniem słowackich symboli narodowych w 2. poł. XIX w.
pismo

Atrakcyjny symbol Słowacji