Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Yvette Vašourková

(1976, Brno w Czechosłowacji), architekt, absolwent wydziału architektury na ČVUT (České Vysoké Učení Technické – Czeska Wyższa Szkoła Techniczna) oraz studiów podyplomowych w Berlage Institut w Rotterdamie. Zajmują się architekturą w teorii i w praktyce. Jest współzałożycielką Centre for Central European Architecture, niezależnej architektonicznej placówki. Wspiera architekturę i myślenie architektoniczne w środkowoeuropejskiej przestrzeni i stara się szukać nie tylko swojej własnej architektonicznej tożsamości.
pismo

Wspólna świadomość

Kiedy obserwujemy współczesną ucieczkę klasy średniej z miast i wyrastające dookoła nich osiedla domków jednorodzinnych, powinniśmy sobie zadać pytanie o głębsze przyczyny tego zjawiska. Czy polega ono wyłącznie na imitacji zachodnich wzorców, czy może kryją się za nim przyczyny swoiste dla naszej, postkomunistycznej części Europy?