Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Marcin Szeląg

historyk sztuki, doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się współczesną problematyką muzealną.
pismo

Dynamika muzeum. Historia przeobrażeń

Instytucja muzeum nie jest instytucją niezmienną. Od British Museum w Londynie, poprzez paryski Luwr, berlińskie Kaiser-Friedrich Museum do Museum of Modern Art w Nowym Jorku – koncepcje roli muzeum były modyfikowane. Marcin Szeląg pisze o sposobach, w jaki muzea zmieniają swój profil oraz o koncepcjach kuratorskich, które ożywiają charakter instytucji.

Dynamika muzeum – pdf do pobrania