Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/06”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Małgorzata Szczurek

romanistka, pracuje jako redaktor w Wydawnictwie Znak, gdzie zajmuje się głównie literaturą piękną. Lubi wycieczki na peryferia.
pismo

Cisza, której nie ma

Cisza pozostaje w paradoksalnym związku z dźwiękami. Dźwięki nie miałyby bez niej gdzie wybrzmiewać – cisza to warunek ich istnienia. Jednocześnie jednak cisza jest wypełniona znaczeniami. Dowodzą tego podejmowane przez XX-wiecznych artystów próby przekroczenia granic języka i odnalezienia właśnie w ciszy najpełniejszej formy komunikacji.

Cisza, której nie ma – pdf do pobrania