Dariusz Śmiechowski

Dariusz Śmiechowski

architekt, autor i współautor rozwiązań projektowych w kraju i za granicą, często interdyscyplinarnych, obejmujących problematykę od urbanistyki do detalu. Do najważniejszych zainteresowań zalicza projektowanie w nurcie zrównoważonego rozwoju, publicystykę i krytykę architektoniczną oraz nowe formy edukacji architektonicznej. Wykładowca na warszawskiej ASP (Wydział Architektury Wnętrz). Członek międzynarodowej organizacji „Playce” (www.playce.org) zajmującej się edukacją architektoniczną dzieci i młodzieży, stały współpracownik miesięcznika „Architektura”.
pismo

Infrastruktura małych bibliotek

Śmiechowski, Infrastruktura małych bibliotek from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Zasada rozwoju form

Duński architekt Erik Asmussen również uważał się za artystę-rzemieślnika. Jego stworzone w duchu antropozoficznym projekty pokazują, w jaki sposób architektura może nawiązywać i uzupełniać krajobraz, a także korespondować z kulturą. O architekcie, który marzył, aby zaprojektowane przez niego budowle można było odbierać wszystkimi zmysłami, pisze Dariusz Śmiechowski.