Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Dušan Škvarna

wykłada na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy. Zajmuje się procesami modernizacyjnymi w XIX wieku, kształtowaniem tożsamości narodowej, ideologią i kulturą historyczną Słowaków, problematyką rewolucji w latach 1848-1849 w Środkowej Europie oraz – w jej obrębie – słowackimi roszczeniami państwowymi. Jest autorem monografii: Začiatky moderných slovenských symbolov (2004) oraz zbioru studiów pt. Cesta moderných slovenských dejín (2007).
pismo

Prawdziwa czy sztuczna ojczyzna