Witold Rybczynski

pismo

Dlaczego w ogóle mieszkamy w domach

Tekst Witolda Rybczynskiego jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego wolimy mieszkać w domach jednorodzinnych, a nie w bliźniakach czy mieszkaniach w bloku. W poszukiwaniu przyczyn popularności domów wiedzie nas przez zaułki historii, pokazując jednocześnie jak odmiennie w zależności od szerokości geograficznej te miejsca były kształtowane. Analizuje przyczyny popularności śródziemnomorskich domów atrialnych, domów szeregowych miast przemysłowych Zachodniej Europy oraz Stanów Zjednoczonych, czy wreszcie najbardziej popularnych domów wolnostojących, będących wyznacznikami pewnego poziomu życia nie tylko na starym kontynencie, ale też w południowej Azji, czy Afryce subsaharyjskiej.
Witold Rybczynski ukazuje tym samym globalny wymiar pragnienia mieszkania w domach.