Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/06”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Michał Rybak

architekt z dyplomem Politechniki Gdańskiej, absolwent Studium Podyplomowego Architektura + Dialog Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W Sopocie prowadzi autorską pracownię architektury. Pracuje nad zagadnieniami architektury sakralnej oraz architektury organicznej. Autor wystawy fotograficznej „Architektura Antonio Gaudiego w Barcelonie”.
pismo

Antonio Gaudi i Hundertwasser

Dwóch artystów, dwie zupełnie przeciwne filozofie projektowania, a jednak coś ich połączyło – architektura organiczna. Metoda Gaudiego to „wewnętrzne rozwijanie”, Hundertwassera – „zewnętrzne nakładanie”.