Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Aleš Roleček

(1958) – Studiował teologię na Wydziale Cyryla i Metodego w Litoměřicach oraz na Uniwersytecie Karola w Pradze. Na praskiej uczelni prowadził seminaria z literatury baroku i o bajkach na katedrach rusycystyki i komparatystyki. Przed 1989 rokiem pracował jako robotnik w fabryce, jako felczer i sprzedawca w antykwariacie. Przez rok był redaktorem czeskich audycji watykańskiego radia. Pracował też jako redaktor wydawnictwa „Vyšehrad” i kurator zbiorów Galerii Wschodnich Czech w Pardubicach. Współpracuje z teatrem Archa, a także z redakcją programów religijnych Czeskiego Radia i Telewizji. Publikuje na łamach czasopism: „Souvislosti” i „Lidové noviny”.
pismo

Krew na talerzu

O dzieciństwie i związkach między śmiercią a pięknem.

Tagi: