Pál Ritoók

Pál Ritoók

ukończył historię, polonistykę i historię sztuki na Uniwersytecie Eötvös Loránd w Budapeszcie w 1987 r. Od tego czasu pracuje w Muzeum Architektury Węgierskiej. Jest kuratorem wystaw, autorem artykułów i książek dotyczących architektury XIX i XX w., a także głównym redaktorem i autorem sześciotomowej serii pt. „Architektura Węgier”. Interesuje się m.in. kamienicami dziewiętnastowiecznymi.
pismo

Teoria i praktyka

Farkas Molnár odegrał kluczową rolę nie tylko w węgierskiej, ale szerzej: we współczesnej architekturze. Dążył do stworzenia budynków mieszkalnych, które łączyłyby w sobie nowoczesność stylu, funkcjonalność oraz ekonomię środków, a przez to były dostępne również dla ludzi niezamożnych. Opowieść o nowatorskich rozwiązaniach architektonicznych, polityce i idealizmie.

Teoria i praktyka – pdf do pobrania