Jakub Puchalski

Jakub Puchalski

krytyk muzyczny, historyk kultury, współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, związany z UJ. Z założenia otwarty, z doświadczenia relatywista. Zdeklarowany italofil.
pismo

Narodowość muzyki?

pismo

I wyszedł uzdrowiony. Przestrzenie zdrowia – przestrzenie snu

Ludzie chorzy od wieków zasypiali, marząc o tym, że następnego dnia obudzą się zdrowi, że ból czy inne cierpienie miną jak ręką odjął. Zazwyczaj cudowne uzdrowienie miało się dokonać za sprawą jakiegoś boga, np. starożytni Grecy udawali się do „świętej lecznicy” Asklepiosa w Epidauros, gdzie ów bóg osobiście zajmował się chorymi w czasie ich snu.

I wyszedł uzdrowiony – pdf do pobrania

pismo

Na krakowskim rynku

O zmiennej funkcji jednego z najbardziej reprezentacyjnych miejskich placów w Europie pisze Jakub Puchalski, a Anna Budzałek wprowadza w historię przemiany Sukiennic z miejsca handlu suknem w panteon narodowej sztuki.


Na krakowskim rynku – pdf do pobrania

pismo

Col tempo

Starość od wieków była tematem dla artystów, różnie ją jednak postrzegano. Przechadzając się między dziełami sztuki, pochodzącymi z różnych epok, znajdziemy zarówno przedstawienia sławiące wielkich przodków rodziny, jak też przedstawienia, w których skupiono się na słabości i szpetocie starego ciała albo na zamyślonym i doświadczonym życiem spojrzeniu jego właściciela. Jak pisze autor, wiele w naszym życiu będzie zależało od tego, czy uciekamy przed starością, czy potrafimy się z nią zmierzyć. Zacznijmy od wizyty przed lustrem.

Col tempo – pdf do pobrania

pismo

Miasto boże. O świątyni chrześcijańskiej

Osoba wierząca i ateista, wierny udający się na mszę i turysta z aparatem fotograficznym – przekraczając bramę kościoła wszyscy ściszamy głos, zwalniamy, staramy się nie przeszkadzać. Skąd bierze się siła tej budowli? Co sprawia, że przekraczając kruchtę odnosimy wrażenie wejścia w inny świat? Przyjrzyjmy się dokładniej świątyni chrześcijańskiej.

Miasto boże – pdf do pobrania