Agnieszka Przybyszewska

Agnieszka Przybyszewska

absolwentka filologii polskiej oraz studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się liberaturą, hipertekstem oraz kondycją literatury w dobie nowych mediów w kontekście przestrzeni tekstu. Obecnie również doktorantka na Wydziale Filologicznym UŁ.
pismo

Czytać….czyli układać

Książka jako model do składania? Czytelnik jako równorzędny partner autora? Dlaczego nie. Ci, których zmęczyła liniowość literatury, zadrukowane jednakowymi literami kartki uwięzione między sztywnymi okładkami, mogą wybrać książki, w których proces czytania wiąże się z aktywnym odkrywaniem sensów ukrytych w dziele przez autora. Tacy czytelnicy swobodnie wędrują po stronach książki, za każdym razem wybierając własną drogę. Składają własną książkę.