Paweł Płoski

Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, gdzie odbywa staż asystencki. Doktorant w Instytucie Sztuki PAN. Zajmuje się polityką teatralną i organizacją życia teatralnego. W związku z Kongresem Kultury Polskiej na zamówienie MKiDN przygotował Raport o teatrze. Kierownik działu literackiego Teatru Narodowego. Członek redakcji miesięcznika „Teatr” i zespołu czeskiego dwumiesięcznika „Svět a divadlo”. Członek Rady Programowej Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu. Współredaktor książek Reżyser. 50 lat twórczości Jerzego Jarockiego (z T. Kubikowskim, 2007), Kubły, kubły, miliony kubłów w zupie! (z M. Żurawskim, 2008). Laureat Nagrody im. Jerzego Koeniga (2008).
pismo

Wielkie powietrzne przestrzenie

Tagi: