Przemysław Piekarski

Przemysław Piekarski

Jest adiunktem w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, gdzie wykłada m.in. Jidyszkajt – język i kulturę Żydów Aszkenazyjskich, a dla studentów zagranicznych Introduction into Judaism. Tłumacz (jidysz, hindi, angielski, francuski), współwłaściciel żydowskiego wydawnictwa „Szolem alejchem”.
pismo

Żydowskie umieranie

Mysterium mortis judeorum – symbolika funeralna, modlitwy i gesty wywiedzione z żydowskiego prawa stanowią tradycję, ale jednocześnie pomagają oswoić śmierć.

Tagi:
pismo

Geszeft iz geszeft.

Barwną kulturę handlu w sztetlach wspominają autorzy artykułu, poszukując jego obrazu w literaturze jidysz i przybliżając podstawowe terminy używane przez żydowskich handlarzy.

Geszeft iz geszeft – pdf do pobrania

pismo

W stronę niebiańskiej saraswati

„Nie ma rzeczy godniejszej niż odwiedzić swych rodziców i obmyć im stopy. To pielgrzymka najświętsza” – głosi jedna ze świętych ksiąg hindusów. Osoby starsze otaczane są w Indiach wielkim szacunkiem, choć znajdziemy tu też zjawiska okrutne lub niezrozumiałe. Ich znaczenie wyjaśnia Przemysław Piekarski.

W stronę niebiańskiej saraswati – pdf do pobrania

pismo

Święte przestrzenie Indii. Krótkie wprowadzenie

Przestrzeń sakralną rozumiemy przeważnie w sposób dosłowny, mając na myśli określone budowle czy miejsca. Mówiąc o Indiach, musimy spojrzeć na nią szerzej. Miejsca święte, naznaczone sacrum krajobrazy, dźwięki muzyki i zapachy kadzidła odwołują się do podziału społeczeństwa na kasty, wyznaczające odległość danej grupy ludzi od sfery sacrum. Zapraszamy na spotkanie ze skomplikowanym światem indyjskiej religijności.

Święte przestrzenie Indii – pdf do pobrania