Miroslav Petříček

Miroslav Petříček

(1951) – studiował prywatnie pod kierunkiem Jana Patočki. Jest pracownikiem Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk. W latach 1992-1995 wykładał na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Pradze. Doktoryzował się na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Karola w Pradze. Od 1991 r. jest wykładowcą Instytutu Filozofii i Religioznawstwa Uniwersytetu Karola. Zajmuje się współczesną filozofią francuską oraz stosunkami między filozofią a sztuką. Tłumaczy z francuskiego (przełożył na czeski m.in. Lévinasa i Merleau-Ponty’ego). W 2007 r. został mianowany profesorem filmoznawstwa, telewizjoznawstwa i fotografii artystycznej oraz nowych mediów.
pismo

Zwyczajna higiena

O logice w “Palaczu zwłok” Ladislava Fuksa i morficznym rezonansie kultury środkowoeuropejskiej.

Tagi: