Paweł Krzaczkowski

pismo

Existenzminimum

Krzaczkowski, Existenzminimum from Małopolski Instytut Kultury