Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Aleksandra Paradowska

historyczka sztuki, obecnie doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UAM. Interesuje się przede wszystkim teorią i praktyką architektury pierwszej połowy XX wieku, szczególnie okresu międzywojennego.
pismo

Na przedmieściu, ale w pobliżu centrum

pismo

Przeciw chorobie – przeciw śmierci

Międzywojenne szpitale zasadniczo różniły się od przytułków dla chorych z wcześniejszych epok – nie były już miejscem opanowanym przez śmierć, ale przestrzenią wymierzoną przeciw śmierci. Co zadecydowało o tej przemianie i jak nowe nastawienie wobec umierania przejawiało się w architekturze szpitali?

Tagi: